Nytt

Maskeringsforbudet i undervisningssituasjoner i Norge trådte i kraft samtidig som burkaforbudet i Danmark.

Lederen for studentparlamentet på Oslo Met vil møte opp i finlandshette om noen blir kastet ut av utdanningen på grunn av forbudet mot ansiktsdekkende plagg.

I begynnelsen av juni ble regjeringens forslag om å innføre forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssituasjoner vedtatt i Stortinget. Alle partier støttet lovendringen med unntak av SV, Rødt og MDG.

Forbudet gjelder i undervisningssituasjoner gjennom hele utdanningsløpet fra barnehager til universitet og høgskoler, og for både elever, studenter og ansatte ved utdanningssteder i privat og offentlig sektor. Det gjelder likevel ikke i pauser, friminutt eller på personalmøter.

Onsdag denne uken trådte den nye loven i kraft.

Vil stille i finlandshette

Bjørn Harald Hegreberg Garborg, leder for Studentparlamentet på Oslo Met, er sterkt uenig i den nye loven.

– I dag ønsker vi igjen å formidle at et forslag som har som hensikt å stenge ute en gruppe mennesker fra høyere utdanning ikke er akseptabelt, og at vi ikke kommer til å gi oss før utdanning er tilgjengelig for alle, sier Garborg til Khrono.

Han sier at han kommer til å igangsette egne protestaksjoner, dersom forbudet blir håndhevet ved hans universitet.

– UH-sektoren (universitets- og høyskolesektoren, journ.anm.) var mot forslaget, og jeg forventer at man da forholder seg til dette videre. Dersom jeg opplever at noen på Oslo Met blir kastet ut av utdanningen på grunn av denne lovendringen, kommer jeg personlig til å møte opp i undervisning med finlandshette.

Støtter demonstrasjoner

Også Norsk studentorganisasjon er kritiske til loven som nå har blitt innført.

– Man har hatt mulighet til å regulere dette selv lokalt, og det har ikke vært noen problemer med det etter det jeg forstår. Utdanning bidrar til økt likestilling og her ender man opp med å stenge enkelte ute fra å ta høyre utdanning, sier leder Håkon Randgaard Mikalsen.

– Støtter du aksjoner av typen Garborg varsler?

– Vi støtter demonstrasjoner mot denne loven, men jeg vet ikke om det er så lurt å gå rundt på campus med finlandshette. Likevel forstår jeg intensjonen hans.

Frp reagerer på utspillet

Åshild Bruun-Gundersen, stortingsrepresentant for Frp og saksordfører for lovforslaget, reagerer på utspillet fra Garborg.

– Jeg synes det er veldig spesielt at noen kjemper for retten til å bære burka i det norske samfunnet. Nå har vi endelig landet et flertall for et forbud i undervisningen, og vi aksepterer ikke at noen forsøker å liberalisere dette forbudet. Alle som bryter dette forbudet vil bli sanksjonert mot, sier Bruun-Gundersen til NTB, og fortsetter:

– Jeg forventer at alle som bærer slike plagg i undervisningen vil bli bortvist av undervisningsstedene. Det er viktig at det sendes signal om at slike plagg ikke aksepteres.

Hun legger til at hun håper det nå går mot et totalforbud mot ansiktsdekkende plagg i det norske samfunnet.

– Jeg er utrolig glad for at vi har fått på plass dette forbudet, og vi ser at andre land i Europa nå følger etter, sier Bruun-Gundersen.

 

Loven om forbud mot heldekkende ansiktsplagg

I dag, 1. august 2018, trer §7-9 i Lov om universiteter og høgskoler i kraft.

Den lyder:

​(1) Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet (1) Studenter og ansatte skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning. Forbudet gjelder ikke når bruken av slike plagg er begrunnet i klimatiske, pedagogiske, læringsmessige, helsemessige eller sikkerhetsmessige forhold.

(2) En student som tross skriftlig advarsel har brukt klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i strid med første ledd, kan bortvises i inntil ett år. Hvis studenten til tross for skriftlig advarsel ikke etterkommer et vedtak om bortvisning, kan studenten utestenges fra utdanningen i inntil ett år. Vedtak om bortvisning kan treffes av rektor eller den rektor bemyndiger. Vedtak om utestengning treffes av styret selv eller institusjonens klagenemnd. Vedtak om bortvisning eller utestengning kan påklages, jf. § 5-1.

(3) Dersom en ansatt opptrer i strid med forbudet i første ledd, skal den ansatte bes om å fjerne klesplagget. Gjentatte brudd på forbudet kan være grunnlag for oppsigelse.

(0 Tilføyd ved lov 22 juni 2018 nr. 85 (ikr. 1 aug 2018 iflg. res. 22 juni 2018 nr. 946).

1 Vedtatt som § 7-8, skal vel være § 7-9.)

Kilde: lovdata.no