Nytt

Frp krever forbud mot det ansiktstildekkende plagget niqab på barnehageansatte. Det omstridte plagget er allerede forbudt i Oslo-skolen, men forbudet gjelder ikke barnehager. Plagget er i bruk i minst èn barnehage i Oslo:

– Jeg synes det er vanskelig at man ikke skal kunne se ansiktet på dem som er ute og leker med ungene i barnehagen, sier en småbarnsmor som har barn i denne barnehagen til Dagen.

Kvinnen, som vil være anonym, sier hun ikke liker tanken på at barnehageansatte bruker slike klesplagg.

– Jeg synes det er vanskelig å vite hvordan man skal forholde seg til dette. Jeg synes ikke det passer seg i en norsk barnehage, selv om det kanskje er lovlig. Jeg reagerer ikke bare i forhold til meg selv, men også i forhold til fedre. Det må være vanskelig for en far å levere fra seg barnet til en person han ikke får se ansiktet på, som vi kvinner kan, sier småbarnsmoren.

Innvandringspolitisk talsmann for Frp, Per Willy Amundsen, mener det er uakseptabelt at små barn skal utsettes for barnehageansatte som skjuler ansiktet.

Flere europeiske land har hatt lignende saker. I Sverige anmeldte svensk-egyptiske Alia Khalifa Åsö og Västerorts Voksengymnas til Diskrimineringsombudsmannen (DO) for nekte henne å ta barnepleierutdanning i ført sin selvvalgte, heldekkende niqab. I en kraftig kritisert uttalelse avgjorde DO ved Katri Linna i desember 2010 at et forbud mot det ansiktstildekkende plagget på skoler er i strid mot diskrimineringsloven.

Integrasjonsminister Erik Ullenhag var ikke tilfreds med ombudets tolkning av loven, da han og Folkpartiet ønsker å utarbeide et regelverk om gir rektor og lærere rett til å si nei til heldekkende plagg på skoler. Linna, som i flere år har fått massiv kritikk for en rekke kontroversielle avgjørelser i diskrimineringssaker og for sin behandling av medarbeidere, fikk sparken i februar 2011.

Til tross for at bare et fåtall muslimske kvinner bærer heldekkende slør på skolen, er spørsmålet blitt et stadig tilbakevendende problem, sa skolborgarråd Lotta Edholm (FP) i en kommentar til DOs avgjørelse. Hun la til at de få kvinnene som utdanner seg til jobb i svensk skole har svært vanskelig for å få praksisplass. Den niqabbærende Alia Khalifa som anmeldte kommunen til Diskrimineringsombudet har f.eks. ikke fått sluttført utdannelsen sin da hun ikke har fått praksisplass noe sted.

– Så vidt jeg vet finnes det ingen førskoler eller skoler som ansetter disse kvinnene. Skal man da lure et ungt menneske inn i en utdannelse der man ikke kan få jobb? Det finnes jo mange andre yrker i samfunnet der man godt kan bruke burka eller niqab, sa Edholm.

I Norge ble førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo, Lars Gule, møtt med kraftige reaksjoner da han med lignende argumenter foreslo forbud mot niqab og andre ansiktsdekkende plagg ved utdannelsesinstitusjoner i 2007:

– Jenter som dekker ansiktet kan ikke forvente å få seg jobb, sa Gule, som er tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund.

Til Klassekampen torsdag sa studieleder Gule at tildekking av hele ansiktet gjør det umulig å ha en likeverdig gjensidig relasjon til en kvinne i en undervisningssituasjon.

– Studenter som kommer tildekket til skole, høyskole eller universitet stiller urimelige krav til sine lærere og medelever når det gjelder kommunikasjon, og det skaper psykologisk usikkerhet. Dessuten kan ikke studenter som velger slik klesdrakt forvente å få jobb etterpå, sa Gule.

– Slik fører vi jenter som dekker hele ansiktet bak lyset, fortsetter han.

– Gules forslag er farlig og vil virke mot sin hensikt, mente leder for SVs etniske likestillingsutvalg, Gülay Kutal.

De voldsomme reaksjonene på Gules uttalelser førte til at HiO ved informasjonsdirektør Kari Aamli sendte ut en pressemelding der høgskolen presiserte at “å foregripe et mulig framtidig problem med et krav om forbud tjener bare til å skape frykt og stigmatisering av enkelte studentgrupper.”

Det er innført såkalte burka-forbud, som forbyr ansiktstildekkende plagg, i Frankrike og Belgia, samt flere spanske og italienske byer.

I april 2010 uttalte Stoltenberg-regjeringen at man ikke kom til å gå inn for forbud mot niqab eller burka, da lovavdelingen i Justisdepartementet hadde konkludert med at et forbud ville være et brudd på paragraf 9 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Dette til tross for at flere dommer fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) viser det motsatte.

Edit: I en uttalelse i 2007 konkluderer Lovavdelingen med at et forbud mot ansiktstildekking ikke er i strid med EMK. Stoltenberg-regjeringen avviste likevel Frps forslag om forbud i april 2010.

VG: Frp vil forby niqab på barnehageansatte