Sentrale Ap-politikere går inn for forbud mot burka og niqab, avvikling av kontantstøtten og gratis kjernetid i barnehagen for alle barn. Både innvandrings- og inkluderingstalskvinne Lise Christoffersen og Nadeem Butt sitter i Aps integreringsutvalg. Utvalget ledes av Jonas Gahr Støre og skal forme Arbeiderpartiets integreringspolitikk.

Utvalget skal legge fram sine forslag på Ap-landsmøtet våren 2011, men allerede nå flagger Christoffersen sitt standpunkt i et mulig kontroversielt spørsmål, nemlig forbud mot burka og nikab.

– Med slike plagg har du ingen mulighet til å oppnå likeverd, sier Christoffersen.

Om forslaget om gratis kjernetid i barnehagene, sier Butt:

– Lærer du deg ikke norsk de første årene, er det vanskelig å ta det igjen. Uten å kunne godt norsk, går du tvers gjennom i videregående. (©NTB)

I mai konkluderte imidlertid justisdepartementet ved justisminister Knut Storberget (Ap) at et burkaforbud trolig vil være i strid med i Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Til tross for at eksisterende dommer fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (ECHR) tyder på det motsatte, hevder justisdepartementets lovavdeling at et slikt forbud hverken forsvares med hensynet til offentlig trygghet, orden, helse og moral eller med hensyn til å beskytte andres rettigheter og friheter. Frp ble således alene i Stortinget om å kreve forbud mot burka og niqab, enda flere Ap-representanter tidligere har uttalt seg positivt om et slikt forbud.

I løpet av 2010 har Frankrike, Belgia og lokalmyndighetene i byer i Spania, Sveits og Italia innført forbud mot tildekning av ansiktet på offentlige plasser, noe som også omfatter de omstridte religiøse plaggene burka og niqab.