Nytt

Mandag legger Frp frem et forslag i Stortinget om et nasjonalt hijab-forbud i barneskolen.

Forbudet skal bare gjelde hijab og det ansiktstildekkende plagget niqab, og i forslaget heter det: «Når man tvinger barna til å bruke hijab blir de lært opp i et kjønnsapartheid, som forkynner at kvinner er mindreverdige og må dekke seg til for ikke å vekke menns ukontrollerbare seksuelle lyster. Å på denne måten gi kvinner skylden for voldtekt er i seg selv alvorlig. Enda verre er det når denne tankegangen går så vidt som vi i dag ser tendenser til, der små barn blir ikledd hijab for ikke å vekke menns begjær».

– Jeg har full respekt for andre kulturer og religioner. Men barneskolen må være en arena der det kulturelle og religiøse legges igjen hjemme, sier Mette Hanekamhaug (Frp) i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget til Dagsavisen.

Venstresiden bør støtte forslaget, mener Hanekamhaug

– De sosialistiske partiene roper som regel høyt når man diskuterer kvinnefrigjøring. Det er nettopp det vi snakker om her. Undertrykkelse av små jenter, sier hun.

I en utredning fra september 2007 slår for øvrig Justisdepartemente fast at forbud mot niqab i undervisningssituasjoner ikke er i strid med norsk lov eller internasjonale konvensjoner. Bakgrunnen for justisdepartementets utredning var at Oslo kommune innførte forbud mot at skoleelever bruker plagg som dekker til munn og nese i 2006. I Sverige har derimot Diskrimineringsombud Katri Linna besluttet at et forbud mot niqab i svenske skoler strider mot landets diskrimineringslov.

I løpet av 2010 har Frankrike, Belgia og lokalmyndigheter i byer i Spania, Sveits og Italia innført forbud mot tildekning av ansiktet på offentlige plasser, noe som også omfatter de omstridte religiøse plaggene burka og niqab. Frankrike har også forbud mot hijab og øvrige religiøse symboler på offentlige skoler.

ABC Nyheter: Frp vil ha nasjonalt hijabforbud