Innvandringsminister Sylvi Listhaug foreslår et nasjonalt forbud mot hijab i barneskolen. Blir det ikke etterlevd må foreldrene straffes, mener hun.

Listhaug vil forby bruk av hijab i alle landets grunnskoler og barnehager. Dermed vil forbudet gjelde nesten alle barn i alderen ett til 13 år.

– Når jeg ser små barn som bærer hijab, blir jeg lei meg. Ingen små barn er i stand til å ta et slikt valg på egen hånd. Denne seksualiseringen av små jenter, ved at de skal måtte dekke seg til med hijab for at voksne menn ikke skal bli tiltrukket, er en ukultur og har ingenting i Norge å gjøre, sier Listhaug til VG.

Listhaug vil at foreldrene skal straffes dersom barn møter på skole eller i barnehage iført hijab.

– Skolen håndhever regler hver eneste dag og det vil de også måtte gjøre med et forbud mot hijab. Dersom reglene ikke følges må dette tas opp med eleven og foreldrene. Hvilke sanksjoner som bør brukes her vil vi måtte se nærmere på. Det er naturlig at sanksjonene rettes mot foreldrene, ikke barna, dersom foreldrene påtvinger dem hijab, sier Listhaug.

Innvandringsministeren høstet storm da hun gikk imot et nasjonalt forbud mot nikab i utdanningsinstitusjoner. Listhaug gikk til slutt likevel inn for et slikt forbud, og nå vil hun utvide det.

– Jeg synes vi gjør disse barna en bjørnetjeneste ved å gi denne ukulturen innpass i norsk skole. For alle de barna som blir påtvunget dette plagget av sine foreldre, bør det være et fristed i den norske skolen, sier hun.

Trond Giske bifaller ikke Listhaugs forslag. Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson og nestleder sier han er mot hijab for barn, men at det er en stor inngripen å gjøre det forbudt.

– Det er vel også grunnen til at Frp på fire år i regjering ikke har foreslått et slikt forbud, skriver Giske i en tekstmelding til VG.