Nytt

Leder i det liberale nettverket for likestilling, integrering og mangfold (LIM), Tina Shagufta Kornmo, er lei av at debatter som omhandler muslimer blir omtalt som forfølgelse eller som et uttrykk for islam-hat.

– Alt som gjør at barn blir stående utenfor majoritetssamfunnet er vesentlig i integreringsdebatten, sier Kornmo til VG.

Kornmo reagerer på Mohammad Usman Ranas påstander om at muslimer i Norge blir forfulgt:

Nå kaster også Tina Shagufta Kornmo, leder i nettverket LIM for blant annet liberale muslimer, seg inn i debatten. I motsetning til Rana mener Kornmo at hijaben hører hjemme i integreringsdebatten.

– Hijaben er en av flere ting som hører hjemme i en debatt om integrering. Hijaben danner en kunstig skillelinje mellom de som bruker hijab og de som ikke gjør det. Det må være en større romslighet i debattene, sier Kornmo til VG Nett.

LES OGSÅ:-Norske politikere fremmes islam-hat

– Barn må få lov til å være barn

Hun reagerer på Ranas påstand om at muslimer i Norge blir forfulgt.

– Hver gang noen kommer med noe som er kritisk som omhandler muslimer, blir man ofte møtt med at det er en avsporing og at debattene er en forfølgelse av muslimer. Det mener jeg blir helt feil, sier Kornmo.

Kornmo er glad for at politikere er tydelige på hva de mener om bruk av hijab i norske skoler, og legger til at nettverket LIM mener at barn må få lov til å være barn. LIM har også tidligere signalisert at de mener hijab ikke hører hjemme i barneskolen.

Skolen bør være et fristed der barn kan oppleve tanke- og trosfrihet, sier Kornmo, som mener at et eventuelt forbud ikke handler om å begrense barns religionsutøvelse, men foreldres bruk av barn for å fremme de voksnes sak.

– Det skal lite til for å bli oppfattet som annerledes, argumenterer Kornmo.

– Er det et mål i seg selv at barn må være så like?

– Nei. Men jeg forstår ikke hvorfor små barn skal bruke et hodeplagg som egentlig er til for voksne kvinner. Det argumenteres med at jentene bruker hijab for å unngå å få oppmerksomhet av menn. Det er en mistillit til det norske samfunn dersom menn generelt oppfattes som opptatt av småjenter.

Kornmo understreker også at ikke alle muslimer bruker hijab:

– Det er bare et fåtall av muslimene som praktiserer dette. Dette er en voksenpraksis i de mest ortodokse miljøene som de fleste muslimer ikke praktiserer. Dessuten er det verken noen religiøs eller kulturell begrunnelse for at jenter under pubertetsalder skal bruke hijab, skolen er en viktig integreringsarena. Alt som gjør at barn blir stående utenfor majoritetssamfunnet er vesentlig i integreringsdebatten.

VG: – Jenter som bruker hijab blir dårligere integrert