Nytt

Noen få politikere har luftet tanker om at hijab ikke passer på barn. At de skulle ønske den ikke var der. Likevel har de ikke tenkt å gjøre noe med det. Blant disse som har luftet slike tanker er Senterpartiets Ola Borten Moe. Han kan ikke godt gå lenger, som representant for et regjeringsparti.

Arbeiderpartiets Marianne Aasen luftet tanken om en skoleuniform, og Fremskrittpartiet var positiv.

Men disse spede betraktninger er for krig å ligne i ørene på Mohammad Usman Rana. Rana har alltid vært islamist. Mange i det nye flerkulturelle borgerskapet ønsker å fremstille ham som moderat, men Rana svikter sjelden når anledningen byr seg. Da klinker han til.

– Borten Moe har en illiberal og prinsippløs argumentasjon som vitner mer om en fordekt forfølgelse av muslimer enn om et ønske om å integrere minoriteter i det norske samfunnet. Hijabdebatten er en total avsporing. Integrering handler om språk, utdanning, arbeid og lovlydighet – ikke om hva norske jenter har på hodet. Ifølge Statisisk sentralbyrå (SSB) er muslimske jenter fra Oslo øst de absolutte skolevinnerne i Norge, sier Usman Rana til VG Nett.

Det er VG som har dratt i gang en ny hijab-debatt, etter å ha startet en ny serie om Det nye Norge. Rana synes politikerne burde holdt munn. Det er dårlig skjulte trusler han kommer med: «Hvis muslimer kritiseres kan de reagere negativt». På toppen av det hele mener han det vil føre til mobbing. Det er en type «full-pakke» argumentasjon: «Enten du holder kjeft eller du sier noe: Jeg vinner».

Sensur

Usman Rana synes det er uheldig at norske politikere går ut i media og forteller hvor skeptiske de er til bruken av hijab, og advarer om at politikerne risikerer å oppnå motsatt effekt en hva de ønsker.

– Ola Borten Moe og flere andre politikere med han gir uttrykk for en frykt for muslimsk synlighet i Norge. Jeg synes de i langt større grad bør tenke over hvilke signaler de sender ut. Dette vil bare bidra til å skape enda større barrierer mellom muslimer og det norske storsamfunnet. Med disse uttalelsene legaliserer de norske politikerne mobbing av norske barn som bruker hijab, og det rapporteres i dagens Oslo-skoler, sier Usman Rana.

Ny nasjonalisme!

Rana har nok registrert at vinden ikke blåser hans vei på grasrota. Derfor gjelder det om å bruke stemplingsknepet. Han stempler over en lav sko:

Mohammad Usman Rana sier at han frykter at Ola Borten Moe representerer en ny bølge av nynasjonalisme i Norge, og kaller Sp-politikeren en av de fremste eksponentene for dette her til lands.

– Jeg mener at det er viktig å skape tilhørighet til det norske storsamfunnet i stedet for å sette i gang debatter som spesifikt rammer muslimer. For å motvirke radikalisering må man skape tilhørighet. Det blir ikke gjort om man islamifiserer integreringsdebatten. Slike simplistiske debatter bevitner heller at norske politikere sliter med liberale verdier som ytringsfrihet og religionsfrihet, sier Usman Rana.

Rana vil kriminalisere kritikk av muslimer i Norge. Trumfkortet er de flinke østkantjentene i hijab. Men ingen har spurt hva disse jentene mener om frihet og likestilling, seksualitet, kleskode og individualitet.

Ola Borten Moe fikk seg forelagt uttalelsene, men fant at de var av en karakter som gjorde at han ikke ville si noe.

Rana viser med rene ord hva slags taktikk man bruker: intimidering, grov utskjelling og trusler. Det er en ny måte å drive politikk på.

VG: – Norske politikere fremmer islam-hat