Student Camilla Maria Johansen skriver i Dagbladet om muslimsk moralpoliti i Osloskolen. Hun skriver at muslimske elever ikke bare blir utsatt for muslimhets av ikke-muslimer. Muslimhets eksisterer også muslimer seg i mellom. De som ikke blir oppfattet som gode muslimer blir mobbet.

Undertegnede har flere års erfaring med jobb i barnehage i Groruddalen. Hverdagen var preget av at flere mennesker med forskjellig kulturell bakgrunn hadde en skepsis til islam, ikke nødvendigvis til den enkelte muslim. Min påstand er at ingen våget å hetse muslimer, men muslimer våger å si hva de mener om andre fra barnsben av. Uttalelser blant barnehagebarn om at  å ha hund er skittent, mat som ikke er halal er skittent og at muslimer og ikke-muslimer ikke kan være kjærester var ikke uvanlig å høre. Det gikk også historier om muslimske jenter i bydelens barnehager som gikk uten hijab, men en dag begynte en streng muslimsk assistent og hijabene kom fort på plass. At den interne justisen hos muslimer kan være hard er ingen overraskelse.

Hva angår hets av muslimer så er ikke dette noe som bare foregår utenfra mot muslimer, det foregår også i stor grad mobbing mellom muslimer. Det er ikke bare majoriteten i et samfunn som har negative holdninger og krenker andre grupper. Sterke fordommer og krenkelser finnes også i stor grad mellom minoritetsgrupper.

Da en rapport fra Utdanningsetaten om kunnskap om rasisme og antisemittisme i Osloskolen ble offentligjort i 2011, mente generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar at en kartlegging av muslimhets ville være like viktig.

Med personlige erfaringer fra Groruddalen,  oppslag i media om muslimske elevers negative holdning til undervisning om holocoust, og historiene om moralpolitiet på Grønland som hetset homofile og «dårlige» muslimer for noen år siden, så virker det noe pussig at det er muslimhets som skal granskes. Nå viser det seg at kanskje de værste muslimhetserne er muslimer selv.

På bakgrunn av en langvarig mediedebatt om mobbing og jødehat i Osloskolen la Utdanningsetaten i Oslo i 2011 fram en rapport om kunnskap om og holdninger til rasisme og antisemittisme i Osloskolen. Generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar, uttrykte etterpå at en kartlegging av muslimhets i Osloskolen var like viktig. Muslimhets har delvis vært debattert i mediene, men hittil ikke vært ordentlig undersøkt. Ifølge Afsar er antisemittisme, islamofobi og rasisme generelt destruktive fenomener som må motarbeides.

———————-

Flere foreldre med barn i Osloskolen kan fortelle om mobbing mellom muslimer. Muslimske elever blir hetset av andre muslimer som mener de ikke er «gode» muslimer. Flere elever opplever motstand fra medelever i skolegården på grunn av vestlig klesstil eller kontakt med det motsatte kjønn. Religion er et tema i skolegården allerede i første klasse. Barn ned i seksårsalderen spør sine foreldre om hvorfor de ikke gjør ting slik andre barn på skolen har sagt muslimer gjør. Muslimske jenter uten hijab hetses av muslimske barn som mener hijab er forventet av kvinner. Muslimske barn som deltar på ekskursjoner til andre trossamfunn og kirkebesøk før jul får vite at «ordentlige» muslimer ikke gjør sånt.

Camilla Maria Johansen skriver også at etnsitet, kulturell bakgrunn og religion ikke lar seg viske ut. Er det ikke akkurat dette som forsøkes gjort med nordmenn? Det stadig tilbakevendende spørsmålet er: Hva er norsk? Den stadig tilbakevendende påstanden er: Man kan være norsk på så mange måter. Ali er like norsk som Ola.

Unge med annen bakgrunn enn den norske opplever å bli trukket og presset i flere retninger. Etnisitet, kulturell tilhørighet og religion handler om menneskers dype identitet og lar seg ikke bytte ut. For mange er det vanskelig å finne en balanse mellom de ulike bestanddelene av ens identitet. Hvorvidt det er disse menneskene eller andre som mobber vet vi ikke nok om. Jeg vil derfor påstå at en undersøkelse av muslimhets i Osloskolen, slik generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar, etterlyste for snart et år siden absolutt er på sin plass. For å kunne gjøre noe med mobbing, enten den kommer utenfra eller innenfra, må man først finne svar på omfanget av mobbingen, hvem som føler seg mobbet, og hvem som mobber. Ingen ønsker et moralpoliti i Osloskolen, og for å få bukt med dette må man diskutere hvorfor enkelte individer føler de har rett til å diktere andre angående religion.

http://www.dagbladet.no/2012/04/15/kultur/debatt/integrering/religion/islam/21115526/

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3464141.ece

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3456633.ece

http://www.vl.no/samfunn/jodehat-liberale-muslimer-tar-oppgjor-med-islamsk-rad/