Muslimske skoler vanlig i Sverige.-Foreldre vil ha barna bort fra mobbing. Det er overskriften på Aftenpostens side 6, 14.november.(Karen Tjernshaugen.)

Forsker Jenny Berglund ved Södertörn universitet får uttale seg. Hun leverte sin doktorgrad om muslimske skoler i 2009. Hun har også jobbet som lærer ved en muslimsk friskole i Uppsala.

– Mange sier de søker seg til de muslimske skolene fordi barna blir mobbet i svensk skole eller fordi det er så lite disiplin der. Foreldrene har følt seg utenfor i den offentlige skolen og forstår ikke språket. En del har uroet seg over den svenske skolematen fordi de ikke er trygge på hva slags kjøtt barna får der, mens andre har fått avslag på å feire religiøse høytider. Noen sier de ønsker seg ekstra islamundervisning, men dette kommer lenger ned på listen, forteller Berglund.

Aftenposten forteller oss også at det finnes 9 muslimske skoler i Sverige som har tilsammen ca 1500 elever, men Berglund anslår at det finnes flere, mellom 12 og 15.

-I tillegg til de muslimske skolene som selv definerer seg som religiøse, finnes det skoler med en svensk-arabisk profil. Noen av disse har lagt til ekstra islam-undervisning, forklarer hun.
Forskeren understreker at merkelappen «muslimsk» egentlig ikke sier så mye om skolens innhold. Hvor sterkt skolene vektlegger undervisning i islam og hvor mye de skiller seg fra svensk offentlig skole, varierer sterkt.

Som vanlig så blir det synliggjort at det er det moderne europeiske samfunn som ikke tilpasser seg til muslimer. Det er svenskene som mobber, svenskene som mistenkes for å ikke servere akseptabelt halal kjøtt, svenskene avviser feiring av høytider, foreldrene føler seg utenfor pga manglende språkkunnskaper.
Dette ser ut som om en bekreftelse på at det er krefter hos muslimene som drar i en retning av eget samfunn. De ønsker til og med skoler hvor foreldrene slipper å prate svensk. Hvilke rettigheter vil svensker ha i et muslimsk land?
Det legges også vekt på at muslimske skoler er veldig forskjellig. Er ikke dette også noe vi blir foret med hele tiden? Muslimer er så forskjellige. Det er ingen ting å frykte.

Hvordan er så tilstanden i Norge? Aftenposten skriver noe om dette også.

– Rektor Rawafid Shaheed ved Urtehagen friskole i Oslo tror manglende disiplin i den norske skole vil bli et viktig trekkplaster for muslimske friskoler. Hun har to døtre som har gått på norsk grunnskole og vil nødig sende sin sønn (4) til norsk skole.
– Han skal begynne på en privat skole, og hvis det ikke er etablert muslimsk skole vurderer jeg å sende ham på en katolsk skole. Jeg kan undervise i islam hjemme. Men en muslimsk skole vil likevel være det beste, der vil han også få styrket sin identitet som norsk-muslim, sier Shaheed. Hun tror ikke på mobbeargumentet:
-Mobbing finnes på alle skoler, jeg tror ikke det er mindre mobbing på muslimske skoler.

Fra min bakgrunn som barnehagearbeider i Groruddalen, og bosatt i samme dal, så undrer jeg meg litt angående disiplin. At disiplin i norsk skole har vært svak er ingen ukjent med. Hovedproblemet når det gjelder disiplin i barnehagen der jeg jobber er ikke at vi mangler disiplin. Derimot så har vi et knippe barn som mangler disiplin fra hjemmet. Dette gjelder alt fra generell oppførsel mot andre og ikke minst bordskikk og toalettvaner. Vi har mange som mangler en del på dette området, men de mest komplekse tilfellene med gjentatt voldsbruk, grising med mat, grising med ekskrementer m.m, så er det muslimske barn som utmerker seg. Men unntakene finnes, som alltid.
Problemene med å få til en disiplinert oppførsel blir ikke bedre av at både barn og foreldre knapt nok prater norsk. Det er ikke vanskelig å se utfordringene skoleverket vil få med disse barna.
Med denne erfaringen jeg har, og noen samtaler med lærere, så er det åpenbart at det er ikke utelukkende disiplinen i norske utdanningsinstitusjoner som er problemet. Vi har tildels en ekstremt utfordrende gruppe mennesker som fungerer dårlig i norsk hverdag.

Det er bra å se at Shaheed ikke tror på mobbeargumentet. Det argumentet kjøper ikke jeg heller.
De ryktene som går i områdene jeg jobber og bor tilsier at det er mobbing, men de som utmerker seg som mobbere er muslimer. De hetser jøder, blonde norske jenter, ateister og andre religiøse. Jeg har selv jobbet med en afrikansk kvinne som fortalte at muslimske elever rev av korsene hennes barn hadde rundt halsen.
I barnehagen jeg jobber merker vi lite eller ikke noe til konflikter pga religion, men det synes som om barna ikke skal så langt opp i skolesystemet før denne problematikken åpenbarer seg.
Og dessverre, det ser ut som om det er muslimene som setter standarden for hvordan andre mennesker skal være.

(Atikkelen var ikke mulig å finne på nett kvelden 14.nov.)
www.aftenposten.no

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂