Av RUBB

I Groruddalen finnes det en lokalavis som er gratis og utkommer hver torsdag. Forrige ukes nummer hadde mye stoff om de lokale grunnskolene. Det er tydelig at det er krefter i sving for å dekke over noe av det negative synet på elevsammensettingen.

Rektor Trond B Karlsen er i fri politisk korrekt dressur:

ROMMEN: Men det spiller ingen rolle mener rektor Trond B. Karlsen.

– Om den saken tenker jeg at de er heldige, de som er igjen. Hadde jeg hatt barn i området hadde jeg ønsket å ha dem på Rommen, sier han.

Nok en gang får vi som ser negative sider ved dette multikulturelle prosjektet bekreftet fra rektorer i Groruddalen at alt er såre vel. 6.juli hadde Aftenposten en artikkel som het ”Mangfold er en styrke” hvor flere rektorer fra Groruddalsskolene disket opp med hvor vellykket den multikulturelle skolehverdagen er.
Det som lyder så veldig umusikalsk er når man prater med eller hører om foreldre på disse skolene så er det andre ting som kommer opp i dagen. Mobbing og utestengelse av norske (Jeg velger å si norske istedenfor etnisk norske.) barn, problemer med kommunikasjon foreldre seg imellom pga språkbarrierer, lite oppmøte på foreldremøter og nedtoning av norske tradisjoner og høytider.
Nå er jeg også så heldig at jeg kjenner til et knippe lærere, og disse forteller også en annen historie enn rektorenes. Når jeg f.eks forteller at jeg skal flytte ut av byen, så sier de at det er lurt med tanke på barnas skolegang.
Det finnes sikkert noen suksesshistorier fra disse skolene, jeg er ikke i tvil, men med den erfaringen jeg har fra multikulturelle barnehager og de språkproblemene jeg har beskrevet der, så har jeg vanskelig for å fatte hvordan skolen skal kunne tette det enorme gapet mellom majoriteten av disse barna og barn som vokser opp i blendahvite miljøer.

Rektoren fortsetter:

– Det er jo ikke slik at de som har norsk bakgrunn flytter herfra, det er rett og slett få med norsk bakgrunn som bor her, sier han.

Og med det forklarer han at flytting av skolegrenser ikke vil ha noen betydning for Rommen skole.
Hvorfor bor det få norske ved Rommen skole? Det er jo fordi de har gjennom mange år flyttet fra området. De har neppe flyttet pga fordommer, men pga negative erfaringer med det multikulturelle eksperimentet. Jeg sitter i samme båt selv. Jo mer man får dette innpå seg, jo mer får man lyst på å komme seg vekk. Ut i fra flyttemønsteret til folk så ser det ut som om det er en naturlig reaksjon. Og flytting av skolegrenser har ingen betydning på Rommen. De fleste områdene rundt har nesten ikke norske barn igjen, og de få som er igjen vurderer med stor sannsynlighet å flytte.

Lenger ut i avisen uttaler Håkon Haugli (Ap):

–Vi har et felles ansvar for integrering og da må vi tørre å ta diskusjonene. Vi må få på plass dugnaden det er å løfte de som trenger det mest, og da mener jeg for eksempel at vi bør ha en språktesting av både etnisk norske og minoritetsspråklige, og det må gjøres tidlig, slik at tiltak kan settes inn allerede i barnehagen.

Ja ha, tenker jeg. Når flere og flere barnehager får en stor andel av barn som ikke behersker norsk i 3 – 6 års alder vanskeliggjør dette språkopplæringen. Barn tar mer etter hverandre enn av oss voksne. Det er et gebrokkent og ordfattig norsk som vokser fram. Når bydelene i tillegg jobber for at ansatte skal gjenspeile bydelenes mangfold, så sier det seg selv at også mange ansatte, først og fremst assistenter, ikke behersker norsk i tilfredstillende grad.

Jeg pratet senest i dag med en kvinne som jobber i barnehage i Groruddalen. Der har de pga barnas manglende norskspråklige kunnskaper, og et stort antall assistenter og vikarer som behersker norsk i liten grad, sluttet å ha samlinger med sang, fortellinger og lesing av bøker. Hun sa at det er ikke gjennomførbart fordi det i praksis er kun en liten gruppe av de voksne som behersker norsk. Barna og de fleste voksne behersker ikke norsk eller behersker det i liten grad. Jeg spurte hvordan hun orker å jobbe der. Hun sa, man blir vant til det. Gjør som meg, slutt, sa jeg. Det er ikke vår oppgave å bære dette åket på våre skuldre.
Og hvilke tiltak ser Ap-politiker Håkom Haugli for seg at vi skal sette inn i disse ekstremt multikulturelle barnehagene??

RUBB

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂