Nytt

Utdanningsbyråd Anniken Hauglie (H) påpeker at Oslos har store utfordringer knyttet til språk og norskopplæring. Problemer er kanskje et mer dekkende ord?

Nå skal barnehageansatte gjennom et kurs for å avdekke språkvansker hos barna i barnehagene. Kurset skal hjelpe de ansatte å finne, kartlegge og hjelpe barn med språkvansker. Deltagere på kurset er både ledere og vanlig barnehageansatte. Vi må anta at vanlig ansatte er assistenter.

Selv jobbet jeg flere år i en av Groruddalens bydeler som pedagogisk leder i en barnehage. Miljøet var preget av en stor mengde barn med svært lite norskkunnskaper. Barn med gode norskkunnskaper var nesten fraværende. I tillegg ble det også ansatt assistenter med svake norskkunnskaper. Dette er ikke en helt uvanlig situasjon i de multikulturelle bydelene i Oslo. Hvordan forventer utdanningsbyråden at man skal får til en vellykket norskopplæring i disse miljøene? Tror hun selv på hva hun sier?

Fredag ble den første gruppen med barnehage-ansatte satt på skolebenken hos Statped på Bredtvet. Her skal de gjennom et kurs som forhåpentligvis lærer dem hvordan man finner, kartlegger og hjelper barn med språkvansker. Totalt skal 2200 ledere og vanlig ansatte i Oslo-barnehagen gjennom kurset.

– Jeg ser på dette som en kompetanseløft og en kvalitetsheving i barnehagene. I Oslo har vi store utfordringer knyttet til språk og norskopplæring. Vi trenger mer kompetanse i barnehagene, og derfor tror jeg at kurset blir nyttig, sier utdanningsbyråd Anniken Hauglie (H) til Akers Avis Groruddalen.

Ifølge byråden finnes språk-utfordringene i store deler av byen, og forskjellene er ofte større internt enn på tvers av bydelene.

Tallene som omhandler barns språkvansker er dyster lesning. De som vil se, bør lett se at situasjonen er uheldig med tanke på Oslos fremtid. Hvordan skal man få til et harmonisk og vellykket samfunn hvor menneskene vil ha store språkbarrierer i tillegg til de kulturelle barrierene?

Språk-tallene for hovedstadens vedkommende er ikke lystig lesing. Hvert år tar Oslo-skolen imot 1700 barn som snakker så dårlig norsk at de ikke evner å følge normal undervisning. De aller fleste av disse har vært innom barnehage.

– 95 prosent av byens femåringer går i barnehage. Jeg håper at kurset kan bidra til at vi oppdager og kartlegger barna på et tidligere tidspunkt, slik at vi kan sette inn tiltak så fort som mulig, sier Hauglie.

Men det er også et problem at mange starter i barnehagen for sent. Å lære et språk tar mellom fem og syv år for et barn.

 

http://www.groruddalen.no/1700-barn-sliter-med-norsk-paa-skolen.5397810-77747.html