Nytt

70 prosent av minoritetsspråklige barn i Oslo må ha særskilt norskopplæring enda de har gått i barnehage. Aften har kartlagt språkferdighetene til ansatte i  barnehagene i Oslo. Tallmaterialet er ikke fullstendig, men det er grunn til å anta at 17 prosent ikke behersker norsk tilfredstillende. Situasjonen er at personale med svake norskferdigheter er ansatt for å være gode språkmodeller for barn med svake norskferdigheter.

Som Aften nylig fortalte, må mer enn 70 prosent av minoritetsspråklige barn ha særskilt norskundervisning på skolen til tross for at de fleste av dem har gått i barnehage her.

Aften har forsøkt å kartlegge hvor mange av de ansatte i Oslos barnehager som ikke snakker flytende norsk. Noen bydeler har sjekket med alle sine barnehager, mens andre mener det er umulig å svare (se fakta). Tallene forteller uansett at minst 557 ansatte ikke snakker flytende norsk, noe Aften har definert som en som snakker språket så godt at vedkommende er en god rollemodell for barn som skal lære seg språket. Ser man på bydelene Vestre Aker, Ullern, Gamle Oslo, Nordstrand, Stovner, St. Hanshaugen og Østensjø, som alle har oppgitt både antall ansatte og antall ansatte som ikke behersker norsk, viser tallene at 474 av 2863 ikke snakker språket flytende, noe som tilsvarer 17 prosent. Siden de andre åtte bydelene ikke oppgir tall, eller kun oppgir hvor mange som skal på norskkurs, er det umulig å vite hva tallet for hele Oslo er, men det er nærliggende å anta at det er minst det dobbelte.

For personer som kjenner barnehagene i Oslo, så er ikke situasjonen ukjent, og det har vært slik noen år. Utdanningsbyråd Torger Ødegaard (H) har endelig innsett at det er store språklige problemer i Det Nye Oslo og innfører språkkrav for ansatte i barnehagene. Utdanningsbyråden ser på de språklige problemene som en lett match, dette skal la seg ordne raskt. Det som ikke lykkes i andre europeiske byer, skal selvfølgelig lykkes i Oslo.

Som et ledd i prosjekt Oslobarnehagen innfører barnehagebyråd Torger Ødegaard (H) nå språkkrav til de som skal begynne å jobbe i barnehager i Oslo.

– Nå har vi fått godt dokumentert at det ikke er nok å gå i barnehage, man må faktisk også få språkstimulering og språkopplæring, og da må vi sørge for at de som jobber der har god nok kompetanse.

Krav om norskprøve 3 gjelder nyansettelser. De som allerede er i jobb, skal fanges opp av ekstra midler som settes av til språkopplæring, ifølge Ødegaard.

– Burde ikke dette vært innført før?

– Man kan absolutt si at dette burde vært gjort tidligere, men nå gjør vi det. Dette kommer til å gi resultater i løpet av kort tid, tror byråden.

Han lar seg ikke skremme av Aftens tall.

– Det er håndterbart å greie å lære dem norsk. Dette skal vi jobbe med fremover.

Det er også interessant å lese kommentarene under artikkelen. Mange er, med rette,  frustrerte over situasjonen.  Noen skiller seg ut med med en særdeles positiv holdning. Den nåværende situasjonen er perfekt for  å lære barna de rette holdninger i et multikulturelt samfunn

Terje Andersen

I et flerkulturelt samfunn er det like viktig for barna å ha rollemodeller fra andre kulturer. Dette medvirker til å gi alle barna, også de etnisk norske barna, de rette holdningene og ikke minst respekt for arbeidstakere av en annen opprinelse enn det vi er «vant til».

http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/Strengere-sprakkrav-i-Oslo-Taxi-enn-i-barnehagene-6762176.html