Innenriks

Byrådet i Bergen vil at minst 30 % av barna i hver barnehage skal være norskspråklige. Det mottas med glede hos barnehagestyrer Tone Sandstå:

– Jeg har ikke tall på hvor mange møter jeg har vært i om denne saken. Derfor er det gledelig det som nå skjer. De siste fire årene har vi nesten ikke hatt norske barn i barnehagen, sier Tone Sandstå, styrer i Søre skogvei barnehage på Løvstakksiden.

Barnehagebarn

Forslaget om et minimum på 30 % norskspråklige fikk mandag kveld tilslutning fra flertallet i oppvekstkomiteen, noe som, ifølge Bergens Tidende, betyr at det sannsynligvis blir vedtatt på neste bystyremøte.

Bergen bystyre har kanskje lært av utviklingen i Oslo. Der er toget allerede gått for en 70 %-grense. Av demografiske årsaker. 90 barnehager har allerede en andel av minoritetsspråklige på over 70 %, og de fleste av disse ligger i Oslo.

– Vi gjør dette for å gi barna et best mulig fundament i norsk. Det klarer vi best om vi blander barn med bakgrunn fra både Norge og andre land, sier Jana Middelfart Hoff (H).

– Det vi nå fokuserer på, er hvor viktig barnehagen er for språkopplæringen. Vi vet at andre byer som Oslo har slitt med å få god nok språkopplæring i barnehager hvor det er veldig få barn med norsk bakgrunn, sier Middelfart.

Barnehagestyrer Sandstå kunne tenkt seg en enda større reduksjon i innvandrerandel:

– Det ideelle hadde vært om det var like mange norskspråklige som minoritetsspråklige, men 70–30 er et stort steg på veien, sier Sandstå.

I hennes barnehage er det 91,2 % barn med innvandrerbakgrunn.

Ifølge Utdanningsdirektoratet er dette første gang det blir innført tak (hvis det blir vedtatt i bystyret) på hvor mange minoritetsspråklige barn det kan være i en norsk barnehage.

I Oslo har man resignert. Oslos skolebyråd Anniken Hauglie (H) har ingen planer om å gjøre noe tilsvarende.

– Jeg skjønner godt intensjonen, at de skal ivareta språkmiljøet, men vi mener foreldrenes ønske er viktigere. Vår erfaring er også at tilbudet må være nært i distanse. Hvis det blir for kronglete, så velger denne gruppen fort bort å sende barna i barnehagen.

Hauglie synes heller ikke noe om at en gjør forskjell på bakgrunn av foreldrenes bakgrunn.

– De fleste av dem som går i barnehage her, er født og oppvokst i Oslo. Vi er opptatt av at alle barna er Oslo-barn.

Foreldrenes ønske er viktigere enn barnas språk, sier altså Anniken Hauglie. Hvilke ønsker er det hun mener at foreldrene har? Kort vei til barnehagen? Hun liker ikke at det gjøres forskjeller. Men det er jo forskjeller! Hvis foreldrene ikke snakker norsk, er det selvfølgelig mye vanskeligere for barna å beherske det språket som de skal leve med resten av livet, i Norge. Men nei, frykten for et A- og B-lag er for stor til å forsøke å gjøre noe med problemet, i hvert fall i Oslo.

Anniken Hauglie velger det minste av to onder: Hvis innvandrerforeldre får det som de vil, sender de i det minste barna i barnehagen. Alternativet er at de beholder barna hjemme frem til skolealder. Innvandrermødre har lavere deltakelse på arbeidsmarkedet, så det oppleves ikke som noe stort problem. Dette er igjen et resultat av manglende integrering: I Norge jobber de aller fleste norske kvinner.

En annen ting er selve demografien. Når hele nærmiljøet består av minoritetsspråklige, hvor skal de da finne de 30 % norskspråklige til å fylle opp? Alle som har ønsket slike begrensninger i Oslo for å stanse utflytting av nordmenn, er blitt anklaget for rasisme og det som verre er. Fra møtet i Groruddalen i 2010:

– Et stort problem er alle barnefamiliene som flytter ut. Dersom man ikke tar det på alvor, er det slutt for bydelen. Noen politikere erkjenner ikke at dette er et problem. Hva kan gjøres for at vi blir her? Folk flytter av redsel. Det er for lite norsk kultur og språk. Mitt barn savner noen å leke blånisse med, sa Robert, som benyttet seg av åpen mikrofon.

Norske barnefamilier setter barna først og flytter fra stedet når innvandrerandelen blir for høy i barneskolen. De sier at de ikke vil ofre ungene når politikerne forsømmer sitt ansvar. Denne utflyttingen skyter som regel fart når innvandrerandelen når ca. 30 %.

Det er positivt at byrådet i Bergen nå setter et tak på andelen av minoritetsspråklige i barnehagene, selv om grensen på 70% føles høy for mange. Det burde også videreføres til barneskolene.

Aftenposten  Bergens Tidende