Barn fra private barnehager gjør det best når de begynner på skolen. Private barnehager har oftere vikar ved sykdom. De har mer penger til vedlikehold. Minoritetsspråklige er mindre representert i private barnehager, mens mange kommunale barnehager ofte har 100 prosent minoritetsspråklige. Multikulturen leverer svake resultater selvom den stadig lovprises av enkelte folk.

Det er innlysende hvor foreldre med høy utdanning og inntekt sender barna sine.

– Foreldre med høy utdanning og inntekt ser ut til å velge barnehager som også har bedre økonomisk handlingsrom. Da er det grunn til å frykte at den utjevningen i sosiale forskjeller som barnehagene skal stå for, er i fare, og i realiteten kan de sosiale forskjellene øke i barnehagen, sier SSB-forsker Kjetil Telle, som står bak studien.
Forskerne har nemlig også intervjuet over 200 barnehagestyrere i Oslo, og finner at private barnehager opplever at de har langt større handlingsrom:

Nesten 90 prosent av styrere i private barnehager sier de oftest eller alltid klarer å skaffe vikar ved behov, mot drøyt 50 prosent i kommunale.
72 prosent av de private barnehagene har råd til vedlikehold av barnehagen, mot bare 17 prosent i de kommunale barnehagene.
Over 60 prosent av de private barnehagene har ikke eller har svært få minoritetsspråklige barn, hvilket er dobbelt så mange som kommunale. Flere barnehager har bare barn med minoritetsbakgrunn.

SSB-forsker Kjetil Telle vil ikke slå fast at de private barnehagene er bedre, men resultatene gjenspeiler hvilke familier som velger private barnehager.

Gjennomsnittlig er det 40 barn i privatbarnehagene, mot 57 i de kommunale.

Dataene fra rapporten viser også at barn fra private barnehager gjør det betydelig bedre på skolen. 25 prosent av barna fra kommunale barnehager havner under bekymringsgrensen i lesing på kartleggingsprøven i første trinn, mens tallet er 18 prosent i private barnehager.

– Vi kan ikke slå fast at de private barnehagene dermed er bedre. Forskjeller i skoleresultater skyldes nok i stor grad forskjellene i hvilke familier som velger private barnehager, sier forsker Telle.

Folk ser ut til å søke et annet fellesskap enn det SV-politikere ønsker. Fellesskap på tvers av etnisitet, religion, økonomi og språk er idealet. Utviklingen ser ut til at folk velger etter det gamle ordtaket like barn leker best.

– Når vi har både private og kommunale barnehager, er det veldig uheldig dersom det vokser frem systematiske forskjeller. Dette er den første studien som antyder en slik segregering, og dette er vi nødt til å undersøke nærmere, sier SV-nestleder Bård Vegar Solhjell.

Solhjell mener også det er alvorlig dersom barnehagene gir ulike bidrag til barnas læring etter hvorvidt de er private eller offentlige.

– Fra de indikatorene vi har, vet vi at det er små forskjeller i økonomi, voksentetthet og så videre. Men dersom barn fra toårsalderen, til og med innenfor samme områder, blir segregert etter etnisitet, utdanning og økonomi, er det ødeleggende for det fellesskapet vi ønsker å skape gjennom barnehage og skole, sier Solhjell.

Oslos barnehagebyråd Anniken Hauglie (H) drømmer også om en blanding av barn i barnehagene. Med en overveldende andel minoritetsspråklige som behersker norsk svært dårlig i tillegg til fremmedartede kulturer, så er det nok en ønskedrøm at ressurssterke velger disse kommunale barnehagene. Hvordan i sine villeste fantasier kan noen tro at disse barnehagene brått skal fremstå som attraktive for ressurssterke?

– Det ideelle er at man har en bra miks i barnehagene, og unngår en konsentrasjon. Men vi må gjøre kommunale barnehager så bra at det er et naturlig valg for dem som sogner til dem, og at foreldrene skal føle seg trygge på kvaliteten. Vi ser også at enkelte av barnehagene som scorer høyt på brukertilfredshet, er kommunale, sier Hauglie.

Karpe Diem synger Vennegjengen min er en pose Non Stop. 

I 2014 ligner Oslo mer og mer på Non Stop hvor de forskjellige fargene ligger i hver sin pose.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Barn-fra-private-barnehager-gjor-det-best-pa-skolen-7790720.html

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.