SSB-forsker Kjetil Telle foreslår at barnehageopptaket i Oslo bør skje ved loddtrekning. Dagens ordning hvor foreldre søker barnehageplass i ønsket barnehage fremmer segregering. Loddtrekning vil blande barna.

– Barnehagene er et tiltak som skal bidra til sosial utjevning. Når de sosiale forskjellene er så store som vår rapport viser, er det et åpenbart problem, fordi det er grunn til å tro at lærings- og språkmiljøet også varierer stort fra barnehage til barnehage, sier Telle.

—-

Telle foreslår at myndighetene kan fjerne foreldres mulighet til selv å velge hvilken barnehage de vil søke barnet sitt til.

– Man kan se for seg at barnehageopptaket gjøres som loddtrekning. Da ville man bli kvitt mye av årsaken til segregeringen, og det vil heller ikke være snakk om å ta barna vekk fra de nærmeste barnehagene. Mye av den segregeringstendensen foregår innad i bydeler, sier Telle.

Fafo-forsker Haakestad ønsker også å endre segregeringstendensene i Oslo. Forslaget fra Haakenstad går ut på at det offentlige skal veilede foreldrene når de velger barnehage.

– Det offentlige bør veilede foreldre i langt større grad enn i dag. Foreldre får forskjellig informasjon etter hva slags nettverk de tilhører, og en norsksomalisk mor på Tøyen har kanskje større behov for hjelp til å velge barnehage enn et høyt utdannet par på Kampen, sier Haakestad,

Regjeringen er ikke enig i forslaget om loddtrekning og nevner at det er et problem med kvalitetsforskjeller mellom barnehagene uten å nevne den store elefanten: En stor andel minoritetsspråklige i kommunale barnehager løfter ikke kvaliteten slik man ønsker i den politisk korrekte verden.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har liten sans for forslaget, og sier at Regjeringen vil gå i «stikk motsatt retning».

– Dagens problem er at det er store kvalitetsforskjeller mellom barnehagene. To barnehager ved siden av hverandre kan ha vidt forskjellig antall barn pr. ansatte og pedagogisk utdanning hos personalet. Foreldrene kan ikke vite hva slags kvalitet barnehagen egentlig har, sier Røe Isaksen.

Regjeringens løsning er å utvikle en foreldreportal på nett med åpen og tilgjengelig informasjon om barnehagenes bemanning og faglige opplegg.

Når kommer forskerne med forslag om loddtrekning om hvor folk skal få lov til å bo?

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Forsker-Foreldre-bor-ikke-fa-velge-barnehage-7792362.html

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.