Christian Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for FrP, ser fortsatt at problemene vokser i Groruddalen. Andelen minoritetselever ved skolene øker, mens nordmenn forlater området. Syv grunnskoler i Oslo har nå under ti prosent norske elever.

Tybring-Gjedde forteller også om norske lærere som forlater innvandrerskolene, noe som forsterker problemene.

Jan Bøhler, Arbeiderpartiet, er svært positiv til et multikulturelt Oslo. Han synes det er trist at folk ikke søker sammen på tvers av kulturer. Det har jo alle godt av, mener han. Vi kan kanskje anta at han ikke tror at folk vet sitt eget beste?

Høyre-byråd for kunnskap og utdanning i Oslo, Anniken Hauglie, er ikke bekymret. Skolene i Oslo holder en så høy standard at den kompenserer for de svært forskjellige bakgrunnene elevene har. Oslo-skolen fremstår med hennes uttalelser som selve drømmeskolen. Skolen som kompenserer for det meste. Skal vi tro skolebyråden, går det nå kun én vei med Oslo: oppover.

Samlet sett er det i Oslo kommune syv grunnskoler hvor andelen elever med minoritetsspråklig bakgrunn overstiger 90 prosent.

—-

– Det verste her er at segregeringen forsterkes ved at veldig mange etniske nordmenn flytter ut av Groruddalen og andre steder på østkanten, og flytter enten vestover eller kanskje til Akershus. Da får du segregering, sier Christian Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for FrP.

– I tillegg vil jo de etnisk norske lærerkreftene forlate skolene med veldig stor innvandrerandel. Da blir det doble utfordringer. Regulering av innvandringspolitikken må til.

—-

– Det er et problem med tanke på at vi alle har godt av å vokse opp sammen, på tvers av kulturbakgrunn. Det ville skapt mer fellesskap og mindre fare for motsetninger hvis man hadde en mer jevn fordeling i hele byen, sier stortingsrepresentant og leder for Oslo Arbeiderparti, Jan Bøhler, til TV 2.

—-

Høyre-byråd for kunnskap og utdanning i Oslo, Anniken Hauglie, mener Oslo-skolene er gode nok til å kompensere for forskjellene elevene har med seg.

– Mange av skolene med høy minoritetsandel, som er krevende faglig sett, gjør det langt bedre enn mange av de «hvite» skolene ellers i landet. Det er fordi vi jobber systematisk, mener hun.

Hauglie ser ingen grunn til at foreldre skal flytte barna til andre skoler.

http://www.tv2.no/2015/02/16/nyheter/skole/tybring-gjedde/osloskolen/6580000

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂