SV ved Heikki Holmås tar opp ideen fra Danmark og går inn for bussing av elever med dårlig norsk til skoler med godt norsk språkmiljø. Men SV vil at tilbudet skal være frivillig. Det er det ikke i Århus. Dermed vil de med størst behov kanskje ikke få det.

– Vi vil tilby frivillig bussing for de elevene som har dårligst norskkunnskaper, slik at de kan gå på en skole der flere snakker flytende norsk, sier SV-politikeren til Vårt Land.

Onsdag reiser det en delegasjon til Århus for å se med erfaringene der. I Århus har man en god stund praktisert bussing av elever med dårlige danskferdigheter.

I Århus kommune i Danmark blir seksåringer språktestet ved skolestart. De som ikke består testen, blir busset til skoler hvor elevene har gode kunnskaper i dansk. Holmås, som leder Stortingets kommunal- og forvaltningskomité, synes erfaringene fra Århus er interessante, og vil ta lærdom av dem.

Reiser til Århus

Arbeiderpartiet undersøker også mulighetene for bussing av minoritetselever i Norge til skoler hvor flere prater flytende norsk. Onsdag reiser Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter Lise Christoffersen, Jan Bøhler og Håkon Haugli til Århus for å møte representanter fra kommunen, elever, foreldre og lærere på en skole.

Christoffersen er innvandringspolitisk talskvinne for Ap. Hun er skeptisk til bussing, og i Ap vurderer man en lightordning, der barn busses innenfor samme skolekrets på felles prosjekter. Neppe nok til å lære dem norsk.

Man undres: har de tatt inn over seg omfanget? Hvor mange det gjelder, og de ulike nivåer?

Tall fra utdanningsetaten i Oslo kommune viser at mens andelen minoritetsspråklige i Oslos grunnskole har økt fra 35 til 40 prosent på fem år, andelen økt fra 53 til 65 prosent. I enkelte skoler i Groruddalen er andelen minoritetsspråkliger over 90 prosent.

Efaringene fra Danmark kan ikke overføres direkte på norske forhold. Danskene fører en mer åpen integreringsdebatt. I Norge synes man i villrede. Nå først forstår man at skoler hvor minoriteten er i flertall vil produsere skoletapere eller barn som ikke behersker godt nok til å komme inn på arbeidsmarkedet, med alle de konsekvenser det kan få. For ikke å snakke om fungerende samfunnsborgere.

Så var det likevel norske miljøer man må ty til. Det er stikk i strid med ideologien. Derav tafattheten og villrådigheten.

Athar Ali i Norsk Innvandringsforum er mot bussing. Han synes ikke det gjør noe at minoritet og majoritet blir snudd på hodet. Norskopplæringen må styrkes der barna er, mener han. At dette er utopisk, affiserer ham ikke.

SV-topp går inn for bussing av skoleelever

SV-topp går inn for bussing av skoleelever