Kadra Yusuf er alarmert over hvor dårlig innvandrerbarn i annen generasjon mestrer norsk. Hun beskriver en sosial kastrofe i langsom kino. Men hva er løsningen? Bussing av elever slik at innvandrerbarn kan lære norsk av norske barn, mener Yusuf. Yusuf er en markant stemme med innvandrerbakgrunn. Hun kjenner det norske systemet og samfunnet. Hun er […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.