Sakset/Fra hofta

Det er lite å finne om segregeringen i Oslo hvis du går inn på SSBs samleside om kommunen.  I det hele tatt er det lite å finne om den demografiske utskiftningen som foregår i et rasende tempo.

Det eneste de byr på er en oversikt over hvilke land folk kommer fra:

Fremskrittspartiets stortingsgruppe så seg nødt til å be SSB om tall som betyr noe. Dette er idag gjengitt i Dagbladet.

Siden årtusenskiftet har Oslo vokst fra 507.000 til 673.000 innbyggere. Fødselsoverskuddet i hovedstaden har i perioden vært om lag 5000 i året. Resten av befolkningsveksten har vært drevet av innvandring.

Men dette fødselsoverskuddet inkluderer også innvandrere.

Det er Fremskrittspartiets stortingsgruppe som har bestilt tallene fra SSB, og de viser at 24 prosent av nyfødte i Oslo hadde innvandrerbakgrunn i 2000, mens 17 år seinere har dette steget til 42 prosent.

Men 42% gjelder for hele byen. I de innvandrertette bydelene er det stadig blitt flere innvandrere og færre nordmenn:

I Groruddalen og Søndre Nordstrand har andelen steget fra ca. 40 prosent til nærmere 80 prosent.

Hvis man bor i de hippe stedene midt i sentrum hvor man kan sykle til jobben så ser verden annerledes ut:

For de sentrumsnære bydelene Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo er det færre nyfødte med ikke-vestlig bakgrunn i 2017 enn i 2000.

For mange nordmenn som bor her, kan det se ut som om trenden har snudd. Det flater ut! Men, nei, det gjør ikke det. Dette er veldig lokalt og har mest med boligpriser å gjøre. I resten av byen vokser innvandrerbefolkningen kontinuerlig.- Frp foreslår en permanent stans i bosetting av flyktninger i Oslo. En midlertidig stans i 10 år i henting av ektefeller fra ikke-vestlige land, som en hovedregel. Og vi ønsker at det stilles høyere krav til forsørgerevne ved all familieinnvandring til Oslo, sier Christian Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant fra Oslo.

Tybring-Gjedde er bekymret for utviklingen:

– Gjennom en så rask demografisk endring reduseres vårt nasjonale fellesskap, vår kultur og våre tradisjoner. Jeg tror svært få politikere har forstått eller villet innse at dette er konsekvensene av en villet politikk. Enkelte har sågar ønsket at denne endringen skulle gå enda hurtigere.

– Fortsetter denne utviklingen ender vi med en totalt segregert by med gettoliknende tilstander. Øker innvandringsbefolkningen ytterligere i disse bydelene, kommer enda flere etniske nordmenn til å flytte ut. Vi har allerede skoler omtrent uten barn med norsk bakgrunn, sier Tybring-Gjedde.

– Vi har en plikt og en rett til å ta vare på vårt eget land, sier Tybring-Gjedde.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.