Tallene forteller at antallet innvandrerbarn i lavinntektsfamilier har mer enn doblet seg siden 2006 fra 26.149 til 58.671 i 2017. På knappe 11 år har Norge fått 32.522 flere fattige innvandrerbarn. Samtidig er det blitt 5.694 flere fattige barn uten innvandrerbakgrunn.

Det er nesten seks ganger så mange nye fattige innvandrerbarn som norske. Etterhvert som det blir dårligere og mindre sosiale stønader tilgjengelig i samfunnet vil det nødvendigvis også bli flere fattige norske barn. Det er flere som vil dele kaken.

SSB ønsker som vanlig å trekke fokuset vekk fra det økende problemet med at Norge importerer en vedvarende underklasse med fattige barn fra muslimske land. Allerede i ingressen må det stappes inn et «men»:

10,7 prosent av alle barn tilhørte en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2017, mot 10,3 prosent året før. Barn med innvandringsbakgrunn er i flertall, men de siste årene har det også blitt flere barn uten innvandrerbakgrunn i lavinntektsgruppen.

SSB forklarer hjelpsomt:

Å tilhøre en husholdning med vedvarende lavinntekt betyr at man har relativt lite penger å rutte med sammenlignet med det som ellers er vanlig i samfunnet.

Det er store forskjeller på inntektsnivået til innvandrere og dermed også for innvandrerbarna. For eksempel har indiske barn i Norge familier med inntektsnivå som kun ligger 1 prosent under det norske. Polske og litauiske barn har lenge ligget høyt på listen over fattige innvandrerbarn fordi disse innvandrergruppene er så store og fordi husholdningene ofte består av kun en inntekt. Her er trenden imidlertid på vei nedover.

For den somaliske gruppen er det svært mange fattige barn. 79 prosent av somaliske barn bor i lavinntektsfamilier. Dette gjelder også for 80 prosent av syriske barn, hvilket SSB forklarer med kort botid:

Syrere er i hovedsak en gruppe med kort botid, og basert på totaltallene for innvandrere (omfatter ikke barn født i Norge med innvandrerforeldre), vet vi at lavinntektsandelen også for barn går ned med botid. Blant alle innvandrere fra Syria, voksne og barn, ser vi for eksempel at 43 prosent av dem med minst ti års botid har vedvarende lavinntekt, mens tilsvarende andel er 68 prosent for dem med 4–9 års botid.

Med denne utviklingen vil det ta mange generasjoner (les: aldri) før disse innvandrergruppene kommer opp på norsk nivå. Her burde SSB sjekke hva som skjer i andre europeiske land som ligger litt lenger foran i løypa. Men, nei. Innvandrere til Norge oppfører seg fremdeles heeelt annerledes enn andre steder, selv om kulturen de har med på lasset er den samme. Knivstikking, ran og voldtekter? Gjeng-kriminalitet? Nei, det er da bare sånt som skjer i Sverige. At svenske tilstander vil bli norske tilstander er fremdeles en utenkelig tanke for mange.

Barn med bakgrunn fra Somalia den nest største gruppen av barn med innvandrerbakgrunn, og de er også svært utsatt for vedvarende lavinntekt. 79 prosent bor i en husholdning med så lav inntekt. Her har i tillegg utviklingen gått motsatt retning hvis vi sammenligner med barn fra Polen og Litauen. I 2011 bodde 67 prosent av barna med somalisk bakgrunn, nesten 11 000 barn, i en husholdning med vedvarende lavinntekt. Siden det i tillegg er en relativt stor gruppe, utgjør de om lag 10 prosent av alle barn med vedvarende lavinntekt i 2017.

Indere har vel forresten også kort botid i Norge? Forskjellen er at indere kommer som ekte høyutdannet arbeidsinnvandring.

Selv den norske konvertitten Linda Noor advarte nylig om at utviklingen i Oslo ikke er forsvarlig. Vi trenger en lang pause i bosetting av nye flyktninger i Oslo «for barnas skyld», skrev hun i Dagsavisen. Hun bor på Holmlia med to små barn.

La meg ta bydel Søndre Nordstrand som et eksempel, hvor jeg selv bor med to barn. Her er 30 prosent av befolkningen under 19 år. Majoriteten av innbyggerne har innvandrerbakgrunn, og innvandrere står i sin helhet for bydelens befolkningsvekst de siste årene. Søndre Nordstrand, som Groruddalen, har de siste årene en netto utflytting av personer med majoritetsbakgrunn.

Hele Norges, ja store deler av verdens, mangfold gjenspeiles i bydelen – vi har omtrent 40.000 innbyggere med bakgrunn fra over 150 land.

Dette mangfoldet er plutselig ikke fullt så positivt og berikende når det gjelder ens egne barn. Linda Noor vurderer å flytte (dette er vel egentlig en flyttemelding?) for barnas skyld.

Det er nemlig også veldig sårbart om barn og unge ikke får dekket behovene de har, det vil prege mulighetene de har resten av livet. Jeg har spurt meg selv om det er forsvarlig overfor mine barn å bo her, hvis de kunne fått bedre muligheter andre steder i eller utenfor Oslo. Jeg har foreløpig valgt å bli boende, men med et økende problem med utenforskap, vold og kriminalitet, føles ikke fremtiden trygg.

Alle foreldre ønsker de beste mulighetene for sine barn. Det er derfor Groruddalen tømmes for nordmenn. Og Linda Noor er, når det kommer til stykket, like opptatt av sine barns fremtid som alle andre nordmenn.

– Det er dette som til syvende og sist er avgjørende for om man flytter eller blir. Man kan ha ulike politiske ståsteder og perspektiver på et flerkulturelt samfunn, men det er de praktiske forholdene som vil veie tyngst. Hvis man opplever at ens egne barn ikke får de samme mulighetene som barn andre steder får, er det utslagsgivende. Det er en konstant utflytting av dem uten innvandrerbakgrunn. De ressurssterke med innvandrerbakgrunn flytter også.

De praktiske forholdene veier tyngst, sier Noor. Det er altså forskjell på den fine teoretiske innvandringen og den hverdagen man møter på skolen når nesten alle barna er fremmedspråklige. Løsningen er da å flytte bort fra dette til et «norsk område» slik at ens norske barn får de beste mulighetene samtidig som man kan fortsette å synge innvandringens pris. Hvis en er ressurssterk og hyklersk, vel og merke. De andre, som ikke har råd til det, havner på SSBs statistikk med et økende antall fattige norske barn.

SSB

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.