Innenriks

Kvalitetstiltak for å bedre språket blant barn i Oslos barnehager er en evigvarende runddans. I mange år har Oslo hatt fokus på språkopplæring. Utfordringene er formidable. Norske barn forsvinner vekk fra de minoritetsspråklige miljøene. Minoritetsspråkene er i majoritet. I dette miljøet skal det skapes gode norskspråklige ferdigheter.

Ny giv de nest fire årene. 220 millioner kroner spanderes på tiltak. Tror politikerne selv at tiltakene vil virke denne gangen?

– Begrepet minoritetsspråklig er vanskelig i seg selv, men jeg ser problemstillingen. Jeg synes også bydeler som har barnehager som ligger nær hverandre, men har veldig forskjellig balanse, kan rådgi foreldre som skal søke om plass. Forøvrig møter vi i Oslo problemet ved å satse på de ansatte og på kvalitet i barnehagen. De neste fire årene skal vi bruke 220 millioner på forskjellige kvalitetstiltak, deriblant språkutvikling og -kartlegging. Og så lar vi barn begynne der foreldrene ønsker at de skal gå i så stor grad som mulig. Vi stiller ikke spørsmål om bakgrunn; alle våre barn er Oslo-barn, sier Hauglie.

http://www.osloby.no/nyheter/Bergen-setter-minoritetstak-i-barnehager—uaktuelt-i-Oslo-7848650.html