72 prosent av minoritetsspråklige barn går i barnehage. Det påpekes stadig viktigheten av barnehagetilbud for at minoritetsspråklige skal lære seg norsk, men mye tyder på at norskopplæringen i barnehagen svikter. Når de minoritetsspråklige barna begynner i 1.klasse må over 70 prosent ha særskilt norskopplæring.  Mer enn 70 prosent av minoritetsspråklige barn snakker så dårlig norsk […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 24 timer etter publisering.