Nytt

Barnehageansatte i Oslo skal nå sendes på språkkurs. Ca 25 prosent av barna i Oslo starter på skolen uten å kunne norsk godt nok.

Hvordan skal Oslo kunne utdanne barnehageansatte til å lære barn norsk godt nok i områder hvor norskspråklige er fraværende? En annen utfordring er også svake norskferdigheter blant fremmedkulturelle barnehageansatte. Disse skal nå sendes på norskkurs. Det er i dette miljøet det forventes at barna skal kunne lære norsk tilfredstillende.

Barna i disse barnehagene har mest sannsynlig de samme mulighetene til å lære norsk flytende, som undertegnede hadde til å lære tysk flytende ved en ungdomsskole i Oslo på 80-tallet. Med andre ord; ganske dårlig.

I Oslo begynner omtrent hvert fjerde barn på skolen uten å kunne godt nok norsk til å følge vanlig undervisning. Et stort antall er født i Norge og har gått flere år i barnehage.

-Det hjelper ikke bare å ha gått i barnehage, barna må lære norsk der, sier barnehagebyråd Torger Ødegaard (H).

-Vi må sørge for at de som begynner på skolen har et godt nok grunnlag til å følge undervisningen fra dag én slik at de ikke blir hengende etter.

2,7 millioner på norskkurs

I dag la byrådet frem en bystyremelding om kvalitet i barnehagene der språkkartlegging og språkstimulering løftes frem som sentrale tiltak for å bedre barnas norskkunnskaper.

——————

Et viktig poeng er å sørge for at de ansatte får bedre norskferdigheter, mener byråden. Alle nyansatte må nå ha minimum norskprøve 3 og det vil i år bli brukt 2,7 mill på norskkurs for ansatte.

 

http://www.osloby.no/Oslos-barnehager-sender-ansatte-pa-sprakkurs-7019219.html