Nytt

Oslo kommune skjerper kravet til norskkunnskaper for assistenter i barnehager og skoler.

Frem til nå har det vært strengere krav for taxisjåfører enn for barnehage- og skoleassistenter.

I saken, som ble vedtatt i bystyret før jul, heter det blant annet at «det er en utfordring i Oslo at i en del av barnehagene og skolene med mange barn med svake norskferdigheter, er det også medarbeidere med svake norskferdigheter».

– Mange barn som går i barnehage, lærer seg ikke godt nok norsk. Jeg har til og med hørt at noen foreldre med minoritetsbakgrunn kvier seg for å sende barna til barnehagen, fordi de mener at de ansatte ikke snakker godt nok norsk, forteller Inga Marte Thorkildsen (SV) til Aftenposten. Hun tok over som byråd for oppvekst og kunnskap like før jul.

Fra 2012 hadde kommunen et krav om at kandidater ved nyansettelser i de kommunale barnehagene skulle beherske norsk på nivå B1. Med de nye reglene som trer i kraft i slutten av januar, må alle assistenter ha fullført videregående opplæring og ha norskferdigheter på et nivå som ligger mellom B1 og B2.

Nivåskalaen, som er utarbeidet av Europarådet, inneholder seks nivåer. A er det laveste nivået, B er mellomnivået, og C er flytende.

Byrådet skal bruke åtte millioner kroner på kompetansehevingstiltak i år og neste år.

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.