Nytt

Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim.

Fremskrittspartiet vil stille nasjonale krav til ferdigheter i norsk for kommunale ansettelser.

Drammen kommune har vedtatt å stille krav til norskferdigheter ved alle ansettelser i kommunen etter forslag fra Frp, og nå krever partiet at alle landets kommuner følger etter.

Bakgrunnen for vedtaket i Drammen var at språkkompetansen ute i kommunens virksomheter var dårligere enn vi trodde, sier Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim til Aftenposten. Fra helse- og omsorgssektoren kom tilbakemeldinger om at det var fare for liv og helse som følge av dårlig språk blant ansatte, sier han:

– Dårlig språk er farlig for liv og helse. Ved ansettelse i helse, omsorg, skole og barnehage bør vi ha konkrete, nasjonale krav til språkferdigheter.

Han var varaordfører i Drammen før han ble valgt inn på Stortinget i høst.

Helgheim mener det er nødvendig med nasjonale krav på flere områder, og at dette er avgjørende for å unngå feil og misforståelser i forbindelse med stell, mat og tildeling av medisiner.

– Det vi har innført i Drammen bør bli nasjonal norm. Om Drammen har truffet akkurat riktig nivå, eller om det er nødvendig med strengere krav, må en evaluering vise, sier Helgheim.

Også Tromsø, Oslo og Bergen har allerede innført norskkrav for spesielle stillinger innen helse, barnehager og skole.

 

Les også