Nytt

Foto: Fremskrittspartiet / Bjørn Inge Bergestuen

Fremskrittspartiet har fått ny innvandringspolitisk talsmann. Navnet er Jon Helgheim, og han har bein i nesa. Norge har tatt imot 80.000 migranter/asylsøkere på fem år. Det kan ikke fortsette. Norge har ikke kapasitet til å integrere så mange. Det må strammes inn.

Helgheim stiller opp fire punkt som berører familiegjenforening og botid før permanent opphold innvilges.

Venstre sier kontant nei til alle sammen.

Tiden har kanskje kommet for FrP til å sette ned foten. Om nødvendig bør FrP forlate regjeringen. Småpartiene kan ikke få bestemme Norges fremtid.

Det er en voksende erkjennelse over hele Europa at problemene er i ferd med å vokse oss over hodet. Å fylle på med enda flere, slik ungdomspartiene og Venstre vil, er dypt uansvarlig.

Utgiftene galopperer. På fire år har de doblet seg. Dét kan ikke fortsette.

Utgiftene under Justisdepartementets kapitler «Beskyttelse og Innvandring» og «Integrering» har økt fra 13,5 til 24 milliarder kroner de fire siste årene. Det er en gjennomsnittlig årlig realvekst på 12,4 prosent.

FrPs krav:

  1. Asylsøkere skal ha de samme regler for familiegjenforening som alle andre, samt krav til norskkunnskap og reell forsørgerevne.
  2. Fem års arbeid eller utdanning i Norge før familiegjenforening kan finne sted.
  3. Hindre familiegjenforening for enslige mindreårige asylsøkere.
  4. Utrede om asylregimet bør endres eller avskaffes helt. Dagens asylsystem er hverken bra for Norge eller verdens flyktninger.
  5. Øke botidskravet fra tre til fem år før permanent opphold kan gis.

Systemet er ikke lønnsomt, og det er heller ikke bærekraftig, sier Helgheim. Det er uklart hva han mener med «bærekraftig». Mener han håndterbart?

I den senere tid har vi lest om vold i Oslo-skolene, om økende æresvold, om sosial tvang, voldskultur blant unge. Seksuelle overgrep. Det er summen av alle disse sakene som gjør at folk skjønner at problemene vokser oss over hodet.

Derfor vil FrP ha støtte i folket hvis de våger å stå fast.

Venstre viser ingen ydmykhet, ingen tegn på at de forstår at de ble sittende på Stortinget ene og alene fordi folk stemte taktisk.

Helgheim har bodd med familie nær innvandrertette Fjell i Drammen. Han vet hva det handler om av egen erfaring.

Det trengs politikere med klar tale. Da vil argumentene til de blåøyde og aggressive humanistene fremstå som det de er.

 

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/QpRzV/Frp-med-fem-nye-innstrammingsgrep-Venstre-sier-nei-til-alle