Hans Fredrik Grøvan mener det ikke er grunn til innstramning i innvandringspolitikken per i dag, men vil ikke utelukke det dersom det blir en ny tilstrømming til Europa. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Venstre avviser kontant forslag om asylinnstramning, mens KrF holder døren på gløtt hvis Norge skulle oppleve lignende situasjon som i 2015.

Fremskrittspartiet la tirsdag fram en forslagspakke for Stortinget som inneholder ti punkter til innstramning. Hensikten er å møte en eventuell tilstrømming som kan komme etter at Tyrkia har åpnet grensene. Høyre har signalisert at partiet kan være åpen for forslagspakken.

KrF mener dagens innvandringspolitikk bør ligge fast, men kan være med på en innstramning dersom det skulle oppstå en ny situasjon som ligner tilstrømningen i 2015. Da kom det over 30.000 asylsøkere.

– Vi følger utviklingen nøye for å se om det er behov for nye, nødvendige grep. Men sånn som situasjonen er nå, ønsker vi å fortsette den politikken vi har i dag, sier KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan til NTB.

Han viser til at det ligger en formulering i Granavolden-erklæringen om en beredskapsparagraf, som gir rom for innstramning, dersom det oppstår en større tilstrømming til landet.

Blankt nei fra Venstre

Statsminister Erna Solberg (H) har varslet at regjeringen kan komme til å videreføre den såkalte Russland-instruksen, som innebærer at Norge kan nekte å realitetsbehandle asylsøknader fra utlendinger som har oppholdt seg i trygge tredjeland. Fremskrittspartiet mener Norge bør avvise asylsøkere som har opphold seg i Tyrkia på denne bakgrunnen.

– Det er mulig det kan vurderes på et eller annet tidspunkt, men vi er ikke der i dag, sier Grøvan.

Regjeringspartner Venstre er mer avvisende i sin respons på forslaget om innstramning.

– Dette handler om å beskytte grunnleggende prinsipper og rettssikkerhet i asylinstituttet. Det er tungtveiende grunner til å ta vare på dette, sier parlamentarisk leder Terje Breivik.

Han mener snarere Norge bør vurdere å ta imot flere dersom det oppstår et stort behov i forbindelse med situasjonen mellom Tyrkia og Hellas og resten av Europa.

– Det er klart at Norge bør ta imot flere flyktninger hvis hensynet til dem som er på flukt, tilsier at vi bør delta i en europeisk dugnad for å avhjelpe en prekær situasjon, sier han, men legger til at det ikke er noen aktuell problemstilling i dag.

Vil avvise asylsøkere fra Tyrkia

Diskusjonen om tilstramning av innvandringspolitikken kommer i kjølvannet av Fremskrittspartiets forslagspakke. Av de ti forslagene har Frp og Høyre tidligere foreslått ni av dem sammen.

Høyres innvandringspolitiske talsmann, Ove Trellevik, har åpnet for å gå inn for forslaget.

– Forslaget er relevant med tanke på dagens situasjon. Flyktningene kommer fra et trygt land, Tyrkia, og av den grunn burde asylsøknadene være behandlet der, sier Trellevik til NRKs Politisk kvarter.

Frp foreslår at det kun skal innvilges midlertidig oppholdstillatelse for enslige, mindreårige asylsøkere. Det skal innføres krav om fire års arbeid eller utdanning før familiegjenforening. Det blir strengere krav knyttet til underhold, og den midlertidig oppholdstillatelse foreslås av Frp økt fra tre til fem år. Dessuten må asylsøkere må ha permanent oppholdstillatelse før familiegjenforening innvilges.

-Ikke som i 2015

Venstres Terje Breivik mener Frp med dette ønsker å spille opp til egen velgermasse, men at behovet i realiteten er lite reelt. Han sier Tyrkia overdriver tallene på flyktninger i et forsøk på å legge press på Europa.

– Det er ikke en sammenlignbar situasjon med 2015. Det er et helt annet Europa i dag, og det er ganske langt fra Tyrkia til Norge, sier han.

– Forslaget bærer like mye preg av å hindre flyktningstrøm fra eget parti som å hindre flyktninger å komme til Norge, sier Breivik.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.