Høringsfristen for regjeringens forslag til innstramming i asylpolitikken gikk ut på tirsdag. Lista over dem som har sendt inn høringer er lang, og politisk kommentator i Dagens Næringsliv, Eva Grinde, biter seg merke i at de NTL-organiserte i Integrasjons- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) og KS er kritiske til forslagene i utlendingsloven. Hun hevder at: Innsigelsene er […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.