Fremskrittspartiets landsmøte vil gå inn for å si opp den såkalte Marrakesh-avtalen som regulerer migrasjon fra Afrika til Europa. FrP vil heller gå inn for et system der asylsøkere søker fra et tredjeland, slik den danske sosialdemokratiske regjering nå jobber for.

På landsmøtet vil Frp programfeste at partiet vil trekke Norge fra FNs migrasjonsavtale.

Avtalen ble vedtatt i 2018 og har som mål å sikre en felles global tilnærming til migrasjon og styrke rettighetene til flyktninger og migranter.

Da Norge sluttet seg til avtalen, satt Frp i regjering, men tok dissens i saken.

Mot EUs byrdefordeling

EU har ønsket at medlemmene fordeler migranter og asylsøkere seg i mellom, slik man har forsøkt seg med migrantene i Moria-leiren. FrP vil si nei til asylsøkere ved grensen.

Frp sier også blankt nei til EUs asylpolitikk, men programfester i stedet et nytt asylsystem som vil gjøre det umulig for asylsøkere som kommer seg til grensa, å få opphold i Norge.

Disse skal i stedet overføres til asylsentre i utlandet i såkalt «trygge tredjeland» som Norge skal inngå avtaler med. Hvilke disse er, er foreløpig ikke avklart.

– Det kan bli krevende å finne land som ser seg tjent med slike avtaler. Men det er ikke umulig, sier innvandringspolitisk talsperson Jon Helgheim til NTB.

Han viser blant annet til Rwanda, som både FN og Danmark har inngått avtale med.

Kopierer danskene

FrP kopierer også danske tiltak mot gjengkriminelle:

Frp vil også innføre dobbeltstraff for gjengkriminelle etter dansk modell. Også lovbrudd begått i belastede områder, skal medføre dobbeltstraff. En gjengkriminell som begår lovbrudd i en skjerpet straffesone, bør dermed få firedobbel straff, mener partiet.

Frp går også inn for å senke den kriminelle lavalderen til 14 år.

El-biler skaper strid

Ellers er programkomiteen delt i synet på avgiftsfritak for el-biler.

– Det er ikke bærekraftig over tid at man ikke betaler moms på elbiler. Inntektene fra dette kan heller brukes til å redusere avgiftene for alle bilister, sier Frps næringspolitiske talsperson Sivert Bjørnstad til NTB.

Flertallet i programkomiteen, blant dem avtroppende partileder Siv Jensen, ønsker derimot å beholde særfordelene. Hun tror saken vil skape mye engasjement, men er klar på hva hun mener om saken.

– Hvis vi skal få skatte- og avgiftstrykket ned, så burde jo elbilpolitikken være en god mal for hva vi skal gjøre med resten, sier Jensen, som selv har kjøpt seg elbil.

Et flertall i programkomiteen ønsker også å senke aldersgrensen for førerkort til 17 år, noe mindretallet er imot.


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.