Hva Senterpartiet lander på i abortsaken på sitt landsmøte, vil avgjøre om det blir flertall på Stortinget for selvbestemt abort inntil 18 uker eller ei.

Et flertall i Sps programkomité går inn for å opprettholde dagens abortlov. Den fastslår at kvinner må møte i nemnd dersom de ønsker å avbryte svangerskapet etter 12. uke.

Et mindretall vil derimot erstatte nemndene med rådgivende team og endre abortloven slik at abort blir selvbestemt inntil 18. svangerskapsuke.

– Avleggs

– Å ha nemnder som skal sitte og ta denne type beslutninger på vegne av kvinner, er avleggs. Kvinner i Norge er like gode på å ta en slik beslutning både før og etter uke 12. Det bør være et bærende prinsipp, sier Aleksander Øren Heen fra Sogn og Fjordane Sp til NTB.

Han er en av to i programkomiteen som stiller seg bak dissensen. Saken blir avgjort på Senterpartiets landsmøte i begynnelsen av juni.

Sist helg fattet Arbeiderpartiet vedtak på sitt landsmøte om å avvikle nemndsystemet mellom uke 12 og 18 og sikre kvinnens selvbestemmelse.

Øker sjansene

Det øker sjansene for at dissensen går gjennom, mener Heen.

– Jeg vil tro det. Oppmerksomheten som saken har fått i det siste, vil jo gjøre at flere vil måtte ta stilling, sier han og peker på at det er løpende debatt om det nye partiprogrammet i alle Sps fylkeslag.

Sps Geir Pollestad, som leder næringskomiteen på Stortinget, vil derimot beholde dagens lovgivning.

– Jeg tror partiet kommer til å lande på det standpunktet på landsmøtet, sier han til NTB.

Også Sps helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe er imot en lovendring.

I spill

Uansett er abortloven igjen i spill på Stortinget etter at KrF i fjor fikk regjeringen med på å stramme inn abortloven ved å innføre nemndbehandling av fosterreduksjon, eller såkalt tvillingabort.

Foreløpig sier Høyre og KrF, som til sammen har 53 representanter, klart nei til å endre abortloven. Ap, SV, Venstre, MDG og Rødt med i alt 69 representanter har programfestet å utvide grensen for selvbestemt abort.

Frps 27 representanter er fristilt i saken. I partiets nye program som skal vedtas på landsmøtet i begynnelsen av mai, er imidlertid ikke abort nevnt med et ord.

– Det betyr nok at det ikke er et sterkt ønske i partiet om å endre abortloven, sier Frps Kari Kjønaas Kjos, som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Med Frps stemmer er det i alt 80 stortingsrepresentanter som vil beholde dagens lov.

På vippen

Dermed havner Sp på vippen i saken. Om partiet går inn for å endre abortloven, blir det flertall med 88 stemmer.

Selv om partiet sier nei, kan saken bli en het potet dersom det blir regjeringsskifte til høsten. Da vil Sp være alene om sitt standpunkt i en eventuell rødgrønn regjering.Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.