Marit Arnstad, parlamentarisk leder, vil fristille representantene i abortsaken. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad slår fast at Senterpartiets stortingsrepresentanter vil stå fritt til å stemme over om abortloven skal utvides eller ikke.

– Vi har en femtiårig tradisjon for å fristille våre representanter i samvittighetsspørsmål, sier Arnstad til Klassekampen.

Arnstad sier at i abortsaken generelt vil alle være tjent med et forlik eller en ordning som kan stå seg over tid.

Fredag sa Sp-nestleder Ola Borten Moe til VG at abort ikke bør bli en del av regjeringsforhandlingene etter valget, dersom de rødgrønne skulle komme i posisjon. Også Kjersti Toppe, Sps helsepolitiske talsperson, har advart mot å forhandle om abortloven.

Både Ap og SV vil avvikle abortnemndene og utvide grensen for selvbestemt abort, Ap til 18 uker og SV til 22.

Sp kan avgjøre om det blir stortingsflertall for å utvide retten til selvbestemt abort til uke 18. I utkastet til nytt partiprogram, som Sp skal vedta på sitt landsmøte i juni, står det at partiet vil beholde dagens abortlov.

 

 


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.