Nytt

AUF har gått inn for å utvide retten til selvbestemt abort fra 12. til 18. uke. AUF-leder Ina Libak vil løfte saken videre fram mot partiets landsmøte i april.

To av Arbeiderpartiets fylkeslag går inn for å avskaffe abortnemndene og utvide retten til selvbestemt abort til 18. uke.

I Akershus Ap var det et overveldende flertall for forslaget, mens i det nyopprettede Vestland Ap var en jevn avstemning, skriver Vårt Land.

En lang rekke fylkeslag i Ap har holdt årsmøter i helgen. Flere av fylkeslagene behandlet abortsaken etter at AUFs landsmøte i fjor høst gikk inn for å utvide grensen for selvbestemt abort.

AUFs forslag ble avvist i Østfold, Trøndelag, Telemark og Innlandet, mens det ikke var oppe til votering i Agder, Vestfold og Nordland.

Møre og Romsdal Ap vil beholde dagens 12-ukersgrense for selvbestemt abort, men ønsker å evaluere systemet med abortnemnder.

AUF-leder Ina Libak tror standpunktene om 18-ukersgrense og fjerning av nemnder er i ferd med å modnes i partiet. Hun ser for seg å løfte saken videre fram mot Arbeiderpartiets landsmøte i april.

På kvinnedagen kommende fredag er hovedparolen i Oslo «Forsvar selvbestemt abort – fjern nemndene».