Jonas Gahr Støre kan bli overstyrt av eget parti i abortspørsmålet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Flertallet i Arbeiderpartiets programkomité går inn for å utrede abortnemndsystemet. En rekke fylkeslag vil heller avvikle nemndene og utvide abortgrensen.

Åtte av 14 fylkeslag, deriblant seks av de sju største, har så langt gått inn for vedtak om å avvikle abortnemndene og utvide grensen for selvbestemt abort fra uke 12 til uke 18, skriver VG.

I dag må kvinner som ønsker å utføre en abort etter uke 12, få begjæringen behandlet av en nemnd bestående av to leger. Flertallet i programkomiteen, deriblant partileder Jonas Gahr Støre, ønsker å utrede et alternativ til dette systemet, mens mindretallet vil avvikle nemndene.

Partiets største fylkeslag, Trøndelag Ap, har foreløpig ikke tatt stilling til abortforslagene. Likevel representerer fylkeslagene som har vedtatt å flytte abortgrensa til uke 18, nesten to tredeler av delegatene som skal samles på det digitale landsmøtet 15.–17. april. Samtidig er det flere av fylkeslagene som kan fristille sine delegater.