Jonas Gahr Støre kan bli overstyrt av eget parti i abortspørsmålet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Flertallet i Arbeiderpartiets programkomité går inn for å utrede abortnemndsystemet. En rekke fylkeslag vil heller avvikle nemndene og utvide abortgrensen.

Åtte av 14 fylkeslag, deriblant seks av de sju største, har så langt gått inn for vedtak om å avvikle abortnemndene og utvide grensen for selvbestemt abort fra uke 12 til uke 18, skriver VG.

I dag må kvinner som ønsker å utføre en abort etter uke 12, få begjæringen behandlet av en nemnd bestående av to leger. Flertallet i programkomiteen, deriblant partileder Jonas Gahr Støre, ønsker å utrede et alternativ til dette systemet, mens mindretallet vil avvikle nemndene.

Partiets største fylkeslag, Trøndelag Ap, har foreløpig ikke tatt stilling til abortforslagene. Likevel representerer fylkeslagene som har vedtatt å flytte abortgrensa til uke 18, nesten to tredeler av delegatene som skal samles på det digitale landsmøtet 15.–17. april. Samtidig er det flere av fylkeslagene som kan fristille sine delegater.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.