Arbeiderpartiets vedtak om å avskaffe nemndene betyr at abortgrensen i praksis er flyttet fra 12 uker til 18. En 50 prosent økning er dramatisk. Et foster ved uke 18 er et ferdig utviklet menneske.

Det virket som om Jonas Gahr Støre hadde dårlig samvittighet.

– Det er forskjell på før og etter uke 12, og derfor bør det nå utredes et godt opplegg for at medisinsk veiledning og trygghet kan gis til kvinnen, sa Støre til NTB på en oppsummerende pressekonferanse etter landsmøtet lørdag.

Støre vant rusreformen, han kunne derfor ikke utfordre den radikale fløyen i et nytt hovedspørsmål som fremstilles som «reform». Man later som om det er en forlengelse av kampen for abort slik at man fjerner de siste hindringer.

Men dette er noe kvalitativt helt annet.

Foster ved uke 18.

Evnen til å redde prematurt fødte er dramatisk flyttet bakover og tangerer sonen hvor fostre aborteres. Det skaper noen nye samvittirhetskonflikter for helsepersonell. Ikke minst når den radikale fløyen vil utvide abortgrensen ytterligere.

Denne fløyen snakker ikke om at Demokratene i New York har utvidet grensen helt opp til fødselen. Det ville ikke gått hjem i Norge. Derfor tar man ett skritt av gangen.

Støre trøster seg med at 95 prosent av aborter er før uke 12.

Kvinnen skal ha siste ord, og det nye opplegget for veiledning etter uke 12 skal være frivillig, understreket han.

– Men det skal gjøres på en trygg og god måte, derfor vil vi ha en utredning om det.

Under pressekonferansen påpekte Støre videre at 95 prosent av svangerskapsavbruddene i dag skjer før uke 12, og at det etter uke 12 i hovedsak er snakk om tilfeller hvor det er sykdom ved fosteret.

Landsmøtets vedtak lørdag var at abortnemndene skal legges ned, og at kvinners selvbestemmelse skal sikres. Det betyr i praksis at selvbestemt abort utvides til uke 18. (NTB)

Det betyr i praksis at selvbestemt abort utvides til uke 18.

Senterpartiet er ikke med på å utvide abortgrensen og Sp skal være del av en regjeringskoalisjon. Det gir Støre enda en grunn til forbehold.

Senterpartiet har signalisert at partiet vil forsvare dagens abortlov, og Støre kunne ikke lørdag svare på hvordan han skal få gjennomslag for landsmøtevedtaket i en eventuell regjeringsforhandling etter valget.

– Det får vi ta om vi kommer dit. Nå må partiene klargjøre sine posisjoner, sa Støre til NTB.

Aps helsepolitiske talskvinne, Kjersti Toppe, gikk så langt som til å si at det var uaktuelt for Sp å gå inn i regjering hvis Ap vedtar å avskaffe nemndene. Senere sa hun det måtte bli et tema for diskusjon.

– Det å skrote nemndordningen er en veldig stor endring av dagens abortlov. I praksis betyr det jo selvbestemt abort fram til uke 18, sier Sps helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe til NTB.

Hun mener nemndene fungerer som en sikkerhetsventil i abortloven.

– De er med på å sikre hovedpoenget i abortloven, nemlig større regulering jo lenger ut i svangerskapet man er, for å sikre større vern av barnet. Vi kan godt være med på å styrke nemndene, men å skrote dem er jeg imot, sier hun. (NTB)


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.