Helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol i Ap vil fjerne abortnemndene. Hun peker på forskning som viser hvor krevende det er for kvinner i dyp personlig krise å møte foran en nemnd. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I fjor tapte flere Ap-politikere abortkampen på landsmøtet. Aps Ingvild Kjerkol utelukker ikke en ny votering om å utvide grensa for selvbestemt abort.

– Jeg kan ikke utelukke at det kommer en ny votering om dette på neste landsmøte. Men det kan også komme et godt omforent vedtak fra programkomiteen. Det vil prosessen avklare, sier helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol i Ap til Klassekampen.

Hun var blant dem som i fjor fremmet forslag om å utvide abortgrensa til uke 18. Politikerne som ønsket å utvide grensa, tapte kampen på landsmøtet. Men striden kan blusse opp igjen når Aps programkomité har satt i gang arbeidet med partiprogrammet for stortingsvalget i 2021, skriver avisen.

– Jeg mener det er viktig å se på nemndsystemet. Kvinner blir satt på gangen i eget liv. Folk kjenner mitt ståsted. Jeg finner ikke gode nok årsaker til å beholde dagens system, sier Kjerkol, som sitter i programkomiteen.

Etter uke tolv av svangerskapet må kvinnen møte i en nemnd, som bestemmer om hun får lov til å ta abort. Selve aborten kan gjennomføres fram til uke 22. Sverige har selvbestemt abort til uke 18.

AUF vedtok i 2018 at de vil fjerne abortnemndene og la kvinner bestemme selv fram til uke 18.

AUF-leder Ina Libak, som også sitter i programkomiteen, sier til Klassekampen at det er en ekstrabelastning å møte i abortnemnd og at noen skal bedømme om valget om å ta abort er riktig.