SVs landsmøte går inn for selvbestemt abort helt til uke 22 av svangerskapet og sier samtidig nei til obligatorisk rådgiving.

Det er klart etter en helg med vanskelige diskusjoner på landsmøtet.

I programteksten som nå er vedtatt, fastslås det at abortnemndene skal avskaffes.

«Dagens yttergrense for lovlig abort, som gjelder til levedyktighet, forblir uendret, men det er kvinnen selv som får avgjøre om en abort skal gjennomføres», lyder vedtaket videre.

Grensa for levedyktighet er i abortforskriften satt til etter uke 22.

Flertallet på landsmøtet sa nei til et forslag om å kreve obligatorisk rådgiving ved abort etter uke 18.

Levedyktighet avgjør

I landsmøtets redaksjonskomité fortsatte arbeidet med både abortsaken og andre vanskelige konfliktsaker til rundt klokka 4 natt til søndag.

Det var nestleder Torgeir Knag Fylkesnes som har ledet komiteen. Han sier de nye formuleringene innebærer at retten til selvbestemt abort skal utvides helt fram til grensa for levedyktighet.

– Det skal fortsatt være ulovlig å ta abort hvis fosteret er levedyktig. Og det er ikke et uketall som avgjør levedyktighet. Det er en medisinsk vurdering, sier Fylkesnes til NTB.

– Men på prinsippet om at det er kvinnen som skal ha bestemmelsesretten, og at det ikke skal være noen fagfolk som bestemmer over kvinnens kropp, der er vi enige.

Fylkesnes minner samtidig om at det tas svært få aborter etter uke 18.

– Men det er ofte der ting blir satt på spissen i slike grensespørsmål, sier han.

Uenighet om rådgivning

Et spørsmål som skapte mye diskusjon på landsmøtet, var rammeverket for aborter som gjennomføres mellom uke 18 og uke 22.

Et flertall i redaksjonskomiteen gikk inn for at det i denne perioden skal være obligatorisk rådgivning, mens et mindretall gikk inn for å droppe dette kravet.

Men da saken kom opp til votering, var det mindretallet som fikk flertall blant delegatene.

Det SV går inn for, er å innføre en lovfestet rett til rådgivning ved abort. Men denne skal ikke være obligatorisk.

Samtidig fastslås det at kriteriene for senabort i abortloven skal endres til veiledende prinsipper.

Seier for SU

SU-leder Synnøve Kronen Snyen føler seg trygg på at vedtaket ikke kan feiltolkes: Det betyr selvbestemt abort til uke 22, i tråd med SUs standpunkt i saken.

SU var blant dem som på landsmøtet gikk inn for at rådgivning skal være frivillig.

– Det som er viktig for oss, er at man har en rett til den oppfølgingen og informasjonen man har behov for selv. Men det å si at det skal være obligatorisk, er vi redd for at gjør at det oppleves som mindre støttende og mer fordømmende enn det er behov for, sier Snyen til NTB.

– Ingen tar abort sent fordi man har lyst. Det er fordi man må, sier hun.

 

Kjøp boken til Kjell Skartveit her!


Kjøp Sir Roger Scrutons bok “Svindlere, svermere og sjarlataner” fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.