Hadia Tajik signaliserer at hun tilhører den progressive delen av Ap som vil flytte abortgrensen og avkriminalisere narkotika. Fra talen hun holdt fredag 16. på det digitale landsmøtet. Foto: Terje Pedersen / NTB 

Mens Jonas Gahr Støre trosser en betydelig del av sitt eget parti ved å gå mot rusreformen, sier nestleder Hadia Tajik at hun er for å avskaffe abortnemndene som gir råd til kvinner som vil ha abort mellom uke 12 og 18.

NTB skriver at også Gahr Støre er for avskaffelse av nemndene. Men det stemmer ikke. I et intervju med NRK gikk han inn for å bevare dem. Det er tydelig at mediene er på den progressive siden og ønsker at denne skal vinne frem i Ap.

Støre tør å utfordre den progressive fløyen, som hans egen nestleder tilhører.

I et intervju med NTB viser Tajik, som 1. juni er tilbake fra mammaperm, at hun er en overflatisk politiker som velger det bekvemme. Det er ikke å lede. Det er å jatte med de som hele tiden vil ha noe nytt. Men abortsaken er for alvorlig til det. Tajik innrømmer at det er et vanskelig spørsmål for kvinner å ta abort etter uke 12, men hun løser problemet med å avskaffe nemndene.

I forkant av landsmøtet har flertallet i programkomiteen gått inn for å utrede et alternativ til dagens nemndsystem for kvinner som ønsker abort mellom uke 12 og 18.

Men et mindretall i programkomiteen vil gå lenger. Deres forslag er å avvikle abortnemndene og gi kvinner selv retten til å avbryte svangerskapet inntil lovens ramme på 18 uker.

Tajik forteller at hun til å begynne med mente at Ap burde gå forsiktig fram i spørsmålet og at en utredning ville være det beste.

– Men gjennom det siste året har jeg snakket blant annet med folk som selv sitter i nemnd og som forteller at de opplever at maktforholdet er såpass skjevt mellom dem som sitter i nemnda og kvinnen som ber om hjelp, at også de selv ser behovet for at man avvikler nemndene, sier hun.

– Det har gjort at jeg er mer åpen for at man allerede nå fatter et vedtak om å avvikle nemndene. (NTB)

Alle forstår at det er en ubalanse mellom en nemnd og en enslig kvinne. Men ligger det ikke i sakens natur? Er all maktbalanse av det onde? Dette er billig retorikk fra Tajiks side.

Tajik nevner ikke barnets rettighet med ett ord. Hun legger seg på samme linje som de progressive i USA som i en delstat som New York tillater abort helt opp til fødselen.

Burde ikke Tajik som ansvarlig politiker advare mot å slå inn på en slik kurs?

I stedet gjør hun som de progressive i USA: Tyr til fortidens strengere tiltak da abort var forbudt og later som om det er den samme kampen de fører. Det er ikke det. Dette er en helt annen radikal abortkamp som fjerner barn som ligger i grenseland for det som kan overleve ved prematur fødsel. Det er utviklede mennesker.

Mange jordmødre har fått sjelekvaler over å måtte delta ved senaborter. Har ikke Tajik hørt om dem?

Er dette et sivilisert samfunn?

 

Kjøp boken til Kjell Skartveit her!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.