Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad leder programarbeidet i partiet fram mot stortingsvalget høsten 2021. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Senterpartiets programkomité ber grasrota i partiet vurdere å skrote standpunktet om at Norge må forlate Schengen-samarbeidet.

– Organisasjonen bør avklare om vi skal stå fast på det vi har ment tidligere, eller velge en annen innfallsvinkel og bruke Schengen-samarbeidet til å styrke kriminalitetsbekjempelsen, sier programkomiteens leder Marit Arnstad til NTB.

I dag er partiets politikk at Norge må ut av det europeiske grense- og politisamarbeidet og gjeninnføre nasjonal grensekontroll.

Men i et forslag som fredag sendes ut til partiorganisasjonen, utfordrer programkomiteen «ortodoksien» og setter opp et klart alternativ til dagens kurs.

– Av og til må alle partier teste litt – skal vi velge formuleringene fra tidligere, eller har vi en annen innfallsvinkel basert på en fornyet debatt? sier Arnstad.

«Styrke samarbeidet»

Alternativet åpner implisitt for at Norge skal forbli i Schengen-samarbeidet, men at Sp vil «styrke samarbeidet om kriminalitetsbekjempelse mellom Schengen-landene.»

Videre inngår det i dette forslaget å opprettholde den nordiske passfriheten, styrke Tollvesenets bemanning ved grensene og styrke bevilgningene til samarbeid mellom «tollvesen, grensemyndigheter og lokalt politi i grenseområdene».

– Betyr dette at Sp er blitt mer positive til internasjonalt samarbeid?

– Dette er ikke et signal om at Sp er i ferd med å bli mer EU-vennlig eller endre noe som helst når det gjelder vår holdning til EU og EØS. Det er en refleksjon av hvordan akkurat kriminalitetsbekjempelse kan fungere mellom land, sier Arnstad.

Utmelding

Tradisjonelt er EU, EØS og Schengen harde nøtter å knekke i et rødgrønt samarbeid. Både SV og Sp er med sin motstand mot EØS-avtalen på kollisjonskurs med Arbeiderpartiet.

I 2013, et halvår før de rødgrønne tapte valget, vedtok Sps landsmøte at Norge skal melde seg ut av Schengen-samarbeidet.

– Vårt syn har vært at Schengen-samarbeidet gir oss mindre kontroll med hvem som krysser grensene, og at vi derfor ikke bør ha Schengen-avtalen, men styrke grensekontrollen, sier Arnstad.

Hun peker samtidig på at det er deler av Schengen-samarbeidet som har fungert godt. Arnstad trekker fram informasjonsdeling, lokalt politisamarbeid i grenseområder og at passmyndighetene kan samarbeide om å oversikt over miljøer og grupperinger.

Et komplett utkast til nytt partiprogram skal være klart 1. oktober. Politikken for stortingsperioden 2021–2025 skal vedtas på Sps landsmøte i midten av mars neste år.
Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂