Forbundsleder Jørn Eggum, nestleder Steinar Krogstad og forbundssekretær Clas Haarek Delp jubler etter at Fellesforbundet landsmøte stemte over EØS-avtalen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Fellesforbundet sier ikke klart ja eller nei til EØS, men vil utrede alternativer til avtalen.

Spørsmålet om Norge bør beholde EØS-avtalen har blitt debattert friskt under Fellesforbundets landsmøte de siste dagene. Redaksjonskomiteen la fram en delt innstilling da saken kom til behandling onsdag.

Flertallet på ni ønsket at det utredes alternativer til EØS-avtalen, mens et mindretall på seks gikk inn for at det skulle settes i gang en utredning med sikte på å si opp avtalen.

Flertallets forslag vant fram med 300 mot 218 stemmer.

Ikke ja eller nei
Steinar Krogstad, som tilhørte flertallet i redaksjonskomiteen, understreket at man verken sier ja eller nei til EØS.

– Vi tar ikke side. Både ulemper og fordeler er klart beskrevet, sa han.

Krogstad advarte mot mindretallets innstilling, som han beskrev som splittende og et tydelig nei til EØS-avtalen. Han viste til at selv de EØS-skeptiske partiene Senterpartiet og SV på Stortinget ikke har gått så langt som mindretallets forslag la opp til.

– Dette er et forslag som gir klar forventning til kommende regjering om at det må gjennomføres en åpen utredning som kan gi oss alternativer, men samtidig en full markedsadgang til Europa. Det er samlende, ikke splittende, sa Krogstad.

Vil sikre markedsadgang
Landsmøtet stemte for en tekst hvor det kreves utredning av en rekke punkter om norske myndigheters evne og mulighet til å påvirke EU, og hvordan tiltak mot sosial dumping og useriøsitet i arbeidslivet kan utvikles og styrkes.

Fellesforbundet vil at man skal se på hvilke alternativer Norge har til dagens EØS-avtale, som samtidig vil sikre våre bedrifter en full og forutsigbar markedsadgang til Europa.

Fellesforbundet er LOs største industriforbund, med 160.000 medlemmer. Det har vært knyttet stor spenning til hvor forbundet landet i spørsmålet med tanke på om EØS-debatten blusser opp igjen opp mot stortingsvalget i 2021.

Både Fellesforbundets leder Jørn Eggum, LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har alle i tydelige ordelag forsvart EØS-avtalen.

Positive til justeringer
Den kraftige debatten er et sterkt signal om at det må ryddes opp i norsk arbeidsliv, mener SV-leder Audun Lysbakken.

– Flertallet på Stortinget kan ikke fortsette sin passive import av EU-regler som undergraver den norske modellen, og regjeringens politikk for mer løsarbeid og midlertidighet må stanses, sier han.

Han ønsker velkommen vedtaket om å utrede alternativer til EØS.

– Det er underlig at ja-partiene påstår at det ikke finnes noe alternativ til EØS, men samtidig avviser å utrede hva alternativene kan være. Vi håper dagens vedtak vil bidra til at dette endrer seg.

Frps Erlend Wiborg, leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, mener det er viktig å utnytte handlingsrommet i avtalen bedre.

– Det at det ble så jevnt viser tydelig at EØS-avtalen må justeres. Frp er positive til EØS-avtalen, men ønsker å reforhandle deler av den, sier han.

NHO har fulgt prosessen med stor spenning, kommenterer administrerende direktør Ole Erik Almlid. Han påpeker at NHO ikke ser noe behov for å utrede EØS-avtalen og at det viktigste for deres medlemsbedrifter er god forutsigbarhet.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂