LO-kongressen stemte ned strømopprørernes kraftkrav og ga støtte til et kompromiss om oljeleting.

De såkalte strømopprørerne har skapt bølger på LO-kongressen denne uka med krav om økt politisk kontroll over eksporten av kraft fra Norge.

Frontet av Industriaksjonen og figurer som Atle Tranøy fremmet de flere alternative forslag da LOs nye handlingsprogram kom opp til votering fredag.

Men forslagene falt.

Det samme gjorde lignende forslag til endringer i en ny næringspolitisk uttalelse fra LO.

Enstemmig redaksjonskomité

Ett av forslagene som ble avvist, var et krav om at LO fortsatt skal arbeide for at Statnett skal eie og drifte utenlandskabler til og fra Norge.

Kongressen avviste i tillegg en formulering om at LO «vil jobbe for å sikre politisk kontroll over kraften», og om at krafteksporten fra Norge må begrenses.

I den næringspolitiske uttalelsen ville strømopprørerne blant annet ha inn en formulering om at Norge må vurdere må gå ut av EUs energiunion og energibyrået Acer. Men heller ikke dette ville kongressen ha noe av.

– Vi har behandlet dette enstemmig i redaksjonskomiteen, og den består av de fleste forbundene i LO. Vi har adressert en ganske progressiv politikk på dette området, men vi er også nødt til å ha kunnskap om hvordan vi skal løse de enkelte problemene, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum til NTB.

Han mener energikommisjonen – der LOs Are Tomasgard er med – nå bør få tid til å utrede kraftspørsmålene grundig.

Oljeleting

Et annet stridstema på kongressen har vært oljepolitikk.

Flere grupperinger i LO – deriblant Norsk Tjenestemannslag og Handel og Kontor – har tatt til orde for å begrense oljeletingen, til sterke protester fra industriforbundene, og redaksjonskomiteen på kongressen jobbet hele uka for å finne et kompromiss som kunne forene fløyene.

Kompromissforslaget fikk kongressens velsignelse da saken kom opp til votering.

– De gamle kampsakene ligger nå parkert, konstaterer Fagforbundets leder Mette Nord.

– Og så ligger klimamålene fast – og det vi må gjøre for å nå dem, ligger fast.

EØS-striden lagt bi

Selve ordlyden i kompromisset er at «LO mener de ressursene som kan bygges ut, må være økonomisk og klimamessig bærekraftige. Det vil medføre at deler av ressursene på norsk sokkel vil ligge urørt».

Videre fastslås det at LO vil «at norsk energiproduksjon og -bruk skal baseres på energikilder i tråd med en bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv».

– Det vi skal gjøre framover, er at vi skal se på hvert enkelt prosjekt og hver åpning på en mer skånsom måte enn vi har gjort før. Det er vi enige om, fastslår Eggum.

Han mener samtidig at EØS-striden i LO nå har funnet sin løsning. Ingen forslag om å melde Norge ut av EØS ble realitetsbehandlet på kongressen, og forslagene som ble fremmet om skepsis til Acer og EUs energiunion, ble avvist.

– Så jeg vil si at LOs forbund nå har lagt dette bak seg.

Arbeiderpartiet fornøyd

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) mener oljekompromisset ligger ganske nær den tenkningen regjeringen og han selv har i saken.

– Vi må ha en forståelse på kort og mellomlang sikt av at det fortsatt vil være etterspørsel etter norske fossile energiressurser, i en tid hvor man nå vil jobbe med å kompensere for bortfall av russisk olje og gass, sier Eide.

Samtidig er det fornuftig med en større bevissthet på at en del ressurser på sikt må bli liggende under havbunnen, mener han.

Eide berømmer også kongressens vedtak om strøm og EØS.

– Det tror jeg var veldig bra for LO og veldig bra for Norge, sier han.

– Jeg tror det er ganske marginale grupper som har gjort ganske mye ut av seg.

Les også:

Bjørn Lomborg: Dagens klima­politikk er farligere enn klima­endringene

Document-lesermøte i Oslo 9. juni – Kent Andersen med foredrag om energisjokket

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.