Ap-leder Jonas Gahr Støre var tilfreds med vedtaket i landsstyret sist onsdag. Kilder i partiet har heller ingen tro på at saken vil bli utsatt, til tross for kraftig intern motstand mot EUs tredje energimarkedspakke og energibyrået Acer. 

Lite tyder på at motstanderne vil vinne fram når Arbeiderpartiets stortingsgruppe tirsdag morgen avgjør spørsmålet om norsk tilslutning til EUs energibyrå Acer.

Arbeiderpartiets landsstyre ga i forrige uke et betinget ja til EUs tredje energimarkedspakke, men motstanden er fremdeles sterk i deler av partiet så vel som i fagbevegelsen.

Stortingets energi- og miljøkomité skal etter planen avgi innstilling i saken tirsdag formiddag, men til det siste har kritikerne i Ap – godt sekundert av Sp, SV og Rødt – kjempet for en utsettelse.

Men Ap-kilder NTB har snakket med, har ingen tro på en utsettelse. Tvert imot regner de med at partileder Jonas Gahr Støre og energipolitisk talsperson Espen Barth Eide vil vinne fram med sitt syn når saken behandles i Stortinget torsdag.

Vil utsette

SV-leder Audun Lysbakken mener at Stortinget må utsette spørsmålet og viser til usikkerheten som er oppstått på Island, der to av regjeringspartiene har sagt nei til EUs tredje energipakke.

– Det er nå viktig at Norge tar seg tid til å vurdere konsekvensene av et eventuelt nei til Acer fra islendingene. Derfor vil vi torsdag fremme et forslag under debatten om å utsette beslutningen for Norge, sier Lysbakken til NTB.

I helgen gjorde det islandske Selvstendighetspartiet vedtak mot tilslutning, og fra før har Framsóknarflokkurinn gjort det samme.

Allerede i forrige uke tok Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum til orde for en utsettelse. Han viste til at LO hadde sagt nei til norsk tilslutning, og at Sp deler bekymringen over kraftig svekkelse av Norges råderett over egne kraftressurser.

På kollisjonskurs

Ifølge Klassekampen går uenigheten om EUs energiunion helt til topps i Ap. Mens Jonas Gahr Støre har advart mot å si nei, skriver avisen at parti­sekretær Kjersti Stenseng i interne møter har advart mot å si ja.

Flere fylkeslag har gått imot norsk tilslutning, blant annet Buskerud Ap, der partiveteran Martin Kolberg hører hjemme. Han er selv kritisk til landsstyrets vedtak, som ble fattet til tross for at også LO ønsket en utsettelse.

– Vi har sett det på en rekke andre områder innenfor EØS, at det utvikler seg i strid med hva som var de opprinnelige forutsetningene. Det er et problem, konstaterte Kolberg overfor NTB i forrige uke.

Åtte krav

Med 31 mot 16 stemmer fikk stortingsgruppa onsdag en fullmakt fra landsstyret som åpner for norsk tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke og energibyrået Acer.

Forutsetningen er at videre utvikling i EUs regelverk på energiområdet ikke kommer i strid med åtte konkrete og «ufravikelige» krav, som Ap skal ha fått gjennomslag for i forhandlinger med de andre partiene på Stortinget.

– Uroen vi finner rundt om i landet og i fagbevegelsen, forsøker vi jo å svare på. Vi skal ha kontroll over våre ressurser, over kraftkablene og hvordan vi kan utvikle norsk grønn industri, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB etter et gruppemøte onsdag i forrige uke, der saken ble diskutert.

Motstand

Det er først og fremst usikkerhet knyttet til hvilke fullmakter som i framtiden kan bli lagt under den nye, norske reguleringsmyndigheten RME som er grunnen til LOs motstand.

Et annet kjernepunkt gjelder nye utenlandskabler. Kravet fra Ap er at dette spørsmålet skal være opp til Norge suverent, samt at Statnett skal eie og drifte alle framtidige mellomlandsforbindelser.

Men hva slags innvirkning Ap-vedtaket og den varslede komitéinnstillingen om Acer og EUs energiunion får på den 650 kilometer lange kraftkabelen NorthConnect mellom Sima i Hordaland og Aberdeenshire i Skottland, er usikkert.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂