Usikkerhet knyttet til hvilke fullmakter som kan bli lagt under den nye, norske reguleringsmyndigheten RME fikk mandag LO til å be om at saken utsettes i påvente av mer klarhet rundt EUs fremtidige energipolitikk.

Men energi- og miljøkomiteens leder Ketil Kjenseth (V) mener Norge har all interesse av ikke å skape tvil i EU om EØS-avtalen mens brexit-forhandlingene pågår.

– LO hopper bukk over at andre energimarkedspakke opphører den dagen den tredje trer i kraft. Da har vi ingen avtale med EU, og det vil være et dramatisk veivalg både for norsk energisektor samlet sett og for norsk industri, sier han til NTB.

Frykter mottiltak

Kjenseth har lite til overs for LOs argument om å vente med norsk tilslutning til EUs energibyrå til den fjerde energimarkedspakken, som ble lagt fram i 2016, er klar. Den er nå på vei inn i sluttforhandlinger i EU.

– Å vente på den fjerde energipakken kan bli lange og magre år for norsk, eksportrettet næringsliv, advarer Venstre-politikeren.

Han viser til at det er vanskelig å si når den fjerde pakken kommer, og frykter mottiltak fra EU dersom Norge legger ned veto mot den tredje pakken.

Kjenseth viser dessuten til at Norge og EU i fellesskap fram mot 2030 skal kutte sine klimautslipp kraftig, blant annet gjennom tiltak i energisektoren.

Også De Grønne og Grønn Ungdom sier ja til norsk Acer-tilslutning av klima- og miljøhensyn.

– Norge skal bruke samarbeidet i den tredje energimarkedspakken som bidrag til redusere norsk energiforbruk med 30 prosent innen 2030, tilsvarende EUs mål, heter det.

Press på Ap

På Stortinget har Senterpartiet, SV og Rødt signalisert klar motvilje mot energipakken, og Arbeiderpartiet er splittet i saken. Rundt 100 Ap-ordførere har skrevet under et opprop mot Acer.

– Dersom stortingsgruppa velger å overse grasrota i partiet og fagbevegelsen, og si JA til EUs tredje energimarkedspakke, er jeg redd flere vil forlate oss. Både medlemmer og velgere, skriver vararepresentant Tove Lise Torve fra Møre og Romsdal på Facebook tirsdag.

Det var ventet at saken ville bli drøftet på Aps landsstyremøte i Oslo senere samme dag.

Motstanden fra LO og sterke krefter i fagbevegelsen har økt presset på Ap i saken.

– Ap må gjøre et valg – skal de stå sammen med sine allierte eller høyresiden, sa SV-leder Audun Lysbakken til NTB mandag.

Samtidig skrev DN sist helg at Ap tross intern motstand er klare til å støtte norsk tilslutning, fordi partiet skal ha fått gjennomslag for viktige krav i forhandlingene på Stortinget.

Energi- og miljøkomiteens to proposisjoner i saken skal avgis torsdag. Den tredje proposisjonen, fra utenriks- og forsvarskomiteen, avgis 19. mars.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.