Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik var i helgen på hvert sitt fylkesårsmøte i partiet for å svare på kritiske spørsmål om norsk tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke. Foto: Flickr, Arbeiderpartiet

Ap skal være klar til å støtte norsk tilslutning til EUs energipakke, selv om sterke krefter i partiet ikke vil ha den. Saken avgjøres i Stortinget denne uken.

Arbeiderpartiet får en nøkkelrolle når EUs omstridte tredje energimarkedspakke nå skal behandles ferdig i energi- og miljøkomiteen. I helgen forsøkte partileder Jonas Gahr Støre å overbevise skeptikere i Oppland Ap om at Norge bør si ja til pakken.

– Sier vi nei til det videre samarbeidet, vil vi gå ut av energisamarbeidet i EØS-avtalen, skriver Støre i en epost til Ap-skeptikere.

Men Oppland Ap endte likevel med å vedta flere absolutter: Det skal være nasjonal politisk kontroll over Norges energiressurser, eierskapet til norske vannkraftressurser skal ligge fast, og det er kun Norge som skal kunne fatte beslutninger om at utenlandskabler skal kunne bygges.

– Dersom disse forutsetningene ikke innfris, må Arbeiderpartiets stortingsgruppe stemme nei til tredje energimarkedspakke, skriver fylkeslaget.

– Noen vilkår

Flere andre Ap-fylkeslag har stilt lignende krav, og over 100 Ap-ordførere har sagt nei til pakken. Det har også LOs to største forbund Fellesforbundet og Fagforbundet gjort.

Nestleder Hadia Tajik ble utfordret av Acer-motstandere på fylkesårsmøtet til Sogn og Fjordane Ap.

– Acer er bare aktuelt på noen vilkår: At krafteierskapet er vårt. At det er vi som bestemmer om det blir utenlandskabler. Og at det er Statnett som skal bygge de eventuelle kablene, sa hun ifølge NRK.

Senterpartiet, SV og Rødt sier nei, mens NTB søndag kveld får opplyst at KrF ennå ikke har konkludert i saken om norsk tilslutning til EUs energibyrå Acer. Ifølge Klassekampen kan imidlertid KrF ende med å gå mot energipakken.

– Forhandler intenst

Men motstand til tross: Det blir ifølge DN trolig flertall på Stortinget for energipakken, fordi Ap får gjennomslag for at eierskap til kraftkabler over landegrensene skal forbeholdes offentlige eiere.

– Vi forhandler fortsatt intenst med sikte på gjennomslag og avklaring av våre forutsetninger, er budskapet fra Aps Espen Barth Eide, som er første nestleder i energi- og miljøkomiteen.

Forhandlinger pågår først og fremst mellom Ap og regjeringspartiene.

– Mye er klart, men noen få viktige punkter må fortsatt falle på plass, særlig knyttet til nødvendige endringer i energiloven for å sikre statlig kontroll og eierskap. Når resultatet av forhandlingene er klart, bestemmer vi oss endelig, skriver han i en sms til NTB.

I tillegg til hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for eventuell bygging av nye utenlandskabler, handler samtalene blant annet om den nye norske, nasjonale reguleringsmyndigheten for energi (RME).

Utsatt flere ganger

For regjeringspartiene handler norsk Acer-tilslutning om å sikre Norge en plass rundt bordet når viktige energipolitiske beslutninger tas i Europa. Norge vil imidlertid ikke få stemmerett.

Regjeringen er opptatt av å sikre like rammevilkår i Norge og EU og viser til at Norge vil beholde full suverenitet over sine energiressurser.

– Det er fortsatt norske myndigheter som vil ha ansvar for norsk energipolitikk, heter det.

I februar konkluderte Justisdepartementets lovavdeling med at overføringen av myndighet til EU i forbindelse med Norges tilslutning til energipakken ikke er så inngripende at den er grunnlovsstridig.

Energi- og miljøkomiteens to proposisjoner i saken skal avgis torsdag. Den tredje proposisjonen, fra utenriks- og forsvarskomiteen, avgis 19. mars.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂