Det blir trolig flertall i Stortinget for EUs tredje energimarkedspakke. Arbeiderpartiet får etter det Dagens Næringsliv kjenner til viktige gjennomslag.

Arbeiderpartiet vil ifølge Dagens Næringsliv få gjennomslag for at eierskap til kraftkabler over landegrensene skal forbeholdes offentlige eiere.

Dersom Norge sier ja til EUs tredje energimarkedspakke, vil det innebære at Norge blir underlagt EUs energitilsyn Acer. Ifølge avisen vil en lokal regjeringsmyndighet for energi (RME), som skal være en operativ enhet i Acer-samarbeidet, kunne få noe reduserte fullmakter.

– Forhandlingene foregår med full kraft. Det er gode forhandlinger, jeg er optimistisk, sier Aps forhandlingsleder Espen Barth Eide til avisen.

Advarer mot å si nei
Ifølge Høyres Tina Bru arbeides det med å sikre et bredt flertall. Hun mener det er viktig i en sak som er av så stor nasjonal betydning.

– Norge er en energinasjon. Vi har hatt et tett samarbeid i Norden i mange år. Vi eksporterer store mengder gass til Europa. Det er svært risikabelt å sette alt dette i spill ved å si nei, sier Bru.

Ap-leder Jonas Gahr Støre advarer om at et norsk nei kan føre til at unionen svarer med å straffe norsk eksportindustri.

– Sier vi nei til det videre samarbeidet, vil vi gå ut av energisamarbeidet i EØS-avtalen. Det vil trolig bety at andre deler av avtalen vil bli satt ut av kraft. Det er et betydelig usikkerhetsmoment, særlig for vår eksportindustri, skriver han i en epost til ordførerne, ifølge Klassekampen.

– Vi risikerer i større grad å måtte oppfylle klimaforpliktelsene fra Paris på egen hånd.

Motsvar en del av avtalen
Klassekampen skrev fredag at 97 ordførere har levert et opprop til stortingsgruppa der de krever at partiet sier nei. Også flere fylkeslag er imot.

Espen Barth Eide viser til at risikoen for et motsvar er bakt inn i EØS-avtalen:

– Så dersom Norge trekker seg ut av energisamarbeidet med EU, vil det trolig komme et motsvar som står i forhold. Vi vet ikke hva det blir, men det vil være en politisk reaksjon, sier Eide

Lederen for Arbeiderpartiets energi- og miljøfraksjon peker på at EU ser på Norge som «først og fremst en energinasjon».

– Så man skulle kunne anta et svar av samme størrelse som de anser energisamarbeidet for å være.

Føre var
Det har vært uttrykt frykt for at Norge kan miste kontroll over vannkraften dersom Norge slutter seg til EUs tredje energimarkedspakke og dermed underlegges EUs energitilsyn Acer, men Acer har kun myndighet over grensekryssende infrastruktur.

SVs Lars Haltbrekken håper Arbeiderpartiet vender tommelen ned.

– Historien har vist at vi kan ha samarbeid med EU på energiområdet uten å avgi suverenitet slik vi står i fare for å gjøre nå. Hva vil Ap gjøre dersom det viser seg at Acer tar langt mer vidtrekkende beslutninger om noen år? Da har vi stilt oss selv i en svært vanskelig posisjon. Her må vi være føre var, derfor håper vi Ap går sammen oss og sier nei til norsk tilslutning til Acer, sier SVs Lars Haltbrekken.

I tillegg til SV har også Senterpartiet og Rødt allerede sagt nei, og ifølge Klassekampen ligger Kristelig Folkeparti også an til å gå imot Acer. Dermed vil Ap trolig bli tungen på vektskålen i avgjørelsen.

– Ikke i mål
Støre lover ordførerne at stortingsgruppa vil si nei «dersom kjerneverdiene som blant annet er nevnt i deres opprop er truet».

– Vi er nå i sluttfasen i forhandlingene i Stortinget. Rapportene jeg har fått, tyder på at vi har muligheter til å vinne gjennomslag for de strenge forutsetningene vi har stilt opp på vår liste. Men vi er ikke i mål, sier Støre.

(©NTB)

 
 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.