Bilde: Høyspentmaster og vindmøllepark. Foto: Lucy Nicholson/Reuters/Scanpix

Jonas Gahr Støre uttalte lørdag at Norge har fått gjennomslag for åtte krav i forhandlingene med EU. Norge kan dermed trygt melde seg inn i EUs nye energiunion, ACER.

– Hadde vi ikke fått gjennomslag for de åtte forutsetningene, hadde vi ikke sagt ja til å slutte oss til Energimarkedspakke 3, sier Jonas Gahr Støre til Fri Fagbevegelse.

Ap-lederen sier han mener kravene fra fagbevegelsen og partikolleger har vært avgjørende for at en avtale om EUs energiunion Acer er innen rekkevidde i Stortinget. Et eventuelt stortingsflertall i denne saken vil trolig bestå av Arbeiderpartiet, MDG, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet. (NTB)

Det Støre ikke sier er at ACER kun befinner seg på tredje stadie. Det fjerde og siste er ikke fremforhandlet og det er der suverenitetsavståelse og overnasjonalitet vil slå inn for fullt. Norge melder seg inn i noe det ikke kan vite hva blir.

Derfor er skepsisen stor i både Ap og fagbevegelsen.

Forrige helg sa tre av fem fylkeslag i Arbeiderpartiet ja til Acer. Flere fylkeslag har årsmøte denne helgen. Jonas Gahr Støre gjestet selv Oslo Arbeiderparti fredag kveld. Der kan han føle seg trygg på at det blir et ja-vedtak. Lørdag gjester han årsmøtet i Agder.

Onsdag sa landsstyret i Arbeiderpartiet et betinget ja til Energipakke 3 med 31 mot 16 stemmer.

– Avtalen vi nå får i Stortinget svarer på store deler av uroen og innvendingene. Det viser at vi har tatt dette på største alvor. Engasjementet blant annet fra mange ordførere har hatt betydning, sier Støre. (NTB)

ACER-saken avslører et interessant skille på venstresiden. Det tradisjonelle venstre går mot. De føler i sporene fra to folkeavstemninger om EU. Det grønne venstre, MDG, setter miljø over nasjonal selvråderett.

– Hvis vi ikke hadde fått gjennomslag for de ufravikelige forutsetningene som landsstyret satte som betingelser, ville vi ikke gått inn på avtalen med regjeringspartiene og Miljøpartiet De Grønne, poengterer han overfor Fri Fagbevegelse. (NTB)

Folk er mot

Kun 8,8 prosent av alle nordmenn er for at Norge skal bli med i EUs energiunion Acer.

Ifølge nettavisen Fri Fagbevegelse sier 52,3 prosent av de spurte nei til at Norge skal bli en del av energiunionen, mens 38,9 svarer vet ikke.

Meningsmålingen er utført av Sentio på oppdrag fra en privatperson.

Flere medier har den siste tiden skrevet at norske strømkunder kan risikere høyere strømpriser dersom Norge blir med i Acer.

Arbeiderpartiet ga tidligere denne uken et betinget ja til norsk tilslutning til Acer. Arbeiderpartiets energipolitiske talsperson Espen Barth Eide tror frykten for høyere strømpriser er hovedårsaken til motstanden mot energiunionen.

– Det har vært en stor mobilisering, som vi bare må anerkjenne, av folk som har laget en kobling mellom strømprisen og tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke. Den koblingen mener jeg ikke eksisterer. Kabler skal vi bestemme over her i Norge, som før. Derfor må vi forklare at det ikke henger slik sammen. Det er en stor jobb vi har foran oss som vi skal ta på største alvor. Det er jobb som så vidt har startet, sier Espen Barth Eide til Fri Fagbevegelse. (NTB)

KrF vil ha Høyesteretts vurderingng

Samtidig ber KrF Stortinget å få Høyesterett til å vurdere hva energisamarbeidet vil bety for Norges råderett over egne naturressurser. Denne råderetten betyr mye for velgerne, ifølge partileder Knut Arild Hareide.

– Det gjør at vi kjenner et særlig ansvar, sier Hareide, for så å kritisere regjeringen og Arbeiderpartiet for å ikke kjenne det samme ansvaret.

KrFs nei gjør at Arbeiderpartiet (Ap) trolig blir alene om å støtte regjeringens mål om å implementere EUs energipolitikk i Norge.

Høyere strømpriser

– Tettere integrering i EUs strømmarked kan gjøre at Norge går fra å være blant landene med lavest strømpris i Europa til å bli blant de med høyest pris, sier Roar Eilertsen, daglig leder i De Facto og forfatter av rapporten til Klassekampen.

Tusenvis av norske industriarbeidsplasser står i fare når konkurransefortrinnet med lav strømpris forsvinner, hevdes det i rapporten. (NTB)

Barth Eide

Saksordfører for Ap, Espen Barth Eide, mener prisdifferansen ikke er så stor lenger, grunnet grønn kraft.

– Det er ikke mange igjen i industrien som mener det. Argumentet dukker gjerne opp fra Nei til EU. Nå er det bygd opp så mye fornybar energi i landene nær oss at kraftprisen raser nedover. Noen ganger gir de bort kraft gratis. Prisdifferansen er ikke så stor som den var, og vil trolig bli redusert ytterligere, sier Barth Eide. (NTB)

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.