Venstre-leder Guri Melby ankommer NHOs middag etter årskonferansen i Oslo Spektrum den 12. mai 2022. Foto: Javad Parsa / NTB (utsnitt).

Mens et stort flertall på Stortinget i det store og hele støtter Norges tilpasning til EU, har det lenge vært utbredt EU-skepsis internt i LO – fremfor alt til EØS-avtalen, som gjør Norge til en del av EUs indre marked.

Under LO-kongressen, som finner sted i Oslo neste uke, kommer stridsspørsmålet opp igjen, og i forkant av kongressen er det flere LO-forbund som vil si opp EØS-avtalen, melder NTB.

Som på forrige kongress i 2017 er det kommet inn flere forslag om å si opp EØS-avtalen, blant annet fra LO Rogaland.

El og IT-forbundet vil igangsette en utredning «med sikte på å si opp EØS avtalen» til fordel for ordinære handelsforbindelser med EU, mens Handel og Kontor vil «fremforhandle en ny og bedre EØS-avtale». LO Oslo vil utrede og utnytte de nye mulighetene som kan oppstå etter Brexit, «inkludert en mulig handelsavtale med EU».

Vel vitende om at det er uenighet om spørsmålet i fagbevegelsen, tar LO-sekretariatet til orde for å utrede saken.

LO-sekretariatet foreslår på sin side at det gjennomføres en offentlig utredning «som viser hvilke alternativer vi har til dagens EØS-avtale, som samtidig vil sikre våre bedrifter en full og forutsigbar markedsadgang til Europa.»

Det er helt i tråd med kompromissvedtaket fra landsmøtet til det mektige Fellesforbundet i 2019, hvor EØS-skepsisen er utbredt.

Venstre-leder og EU-tilhenger Guri Melby er skarpt kritisk til at LO overveier å utrede EØS-alternativer.

Venstre-leder Guri Melby anklager LO for å gå baklengs inn i framtida med forslaget om å utrede alternativer til dagens EØS-avtale.

– Jeg mener rett og slett det er bakstreversk, sier Melby.

Ordet «bakstreversk» er synonymt med «reaksjonær» – et ord avledet fra fransk som først kom til utbredt anvendelse i forbindelse med den franske revolusjon, da det ble benyttet til å stemple motstandere av revolusjonen.

Melby begrunner sin kritikk av forslaget om å utrede alternativer til EØS, som er et handelssamkvem, ved å vise til EUs politikk på andre områder:

Hun mener EU er blitt en drivende kraft på flere områder, som i klimapolitikken og sikkerhetspolitikken.

– Det å skulle ta et skritt tilbake og gå bort fra det, gir ingen mening i dagens samfunn når alle disse utfordringene er så internasjonale som de er, sier Melby.

Venstre-lederen vil heller ikke at regjeringen utreder erfaringene med EØS:

Hun er også kritisk til regjeringens nyutnevnte EØS-utvalg, som skal ledes av Fellesforbundets Line Eldring. Utvalget har fått i oppgave å vurdere erfaringene med EØS.

Melby ønsker i stedet å vende blikket mot norsk EU-medlemskap:

Selv fremmet Melby nylig et forslag for Stortinget om å utrede fordeler og ulemper ved et norsk EU-medlemskap.

Norsk EU-medlemskap er blitt avvist av et flertall av velgerne i to folkeavstemninger, i 1972 og 1994.

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.