– Skal vi fremme det fornybare, må vi gjøre det lønnsomt, sier Per Olaf Lundteigen (Sp). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Det er ikke naturlig at Senterpartiet går til valg på et løfte om kraftige lettelser i bensin- og dieselavgiftene, mener partiveteranen Per Olaf Lundteigen.

– Skal vi fremme det fornybare, må vi gjøre det lønnsomt. Da kan avgift være ett virkemiddel, sier stortingsrepresentanten fra Buskerud til NTB.

– Når folk står i valget mellom fornybare naturressurser og fossile naturressurser, må vi være villig til å bruke både pisk og gulrot for å få dette til, sier han.

Sp-ledelsen har ved en rekke anledninger langet ut mot regjeringens økte bensin- og dieselavgifter. Men Lundteigen mener partiet må ha et pragmatisk forhold til CO2-avgifter og bruke dem sammen med andre virkemidler i klimapolitikken.

Dissens i programforslag

Sp jobber nå med et nytt program for neste stortingsperiode. 20. november gikk høringsfristen ut for førsteutkastet.

Et flertall på sju i programkomiteen støtter et forslag om at «klimaavgifter i transportsektoren må innrettes på en slik måte at de gir effektive klimakutt samtidig som de ikke bidrar til økte sosiale og geografiske forskjeller».

– Sp har vært kritisk til økning av drivstoffavgifter. Det er en økning vi mener ikke har klimamessig effekt, men som bare blir en fiskal avgift, og som har en negativ sosial og geografisk side, sa komitéleder Marit Arnstad da programmet ble lagt fram.

Samtidig mener fire av programkomiteens medlemmer at «klimaomstilling i transportsektoren må bygge på prinsippet om at forurenser skal betale. Eventuelle endringer i CO2-avgiften må underbygge dette».

Dissensen peker mot en heftig klimadebatt på Sp-landsmøtet i mars.

– Ikke snakkisen

Lundteigen er skeptisk til å bruke avgifter som har «liten effekt».

– Men vi kan ikke fraskrive oss den muligheten, for det er et viktig instrument for å påvirke hva som er bedriftsøkonomisk lønnsomt, sier han.

Lundteigen vil legge mer vekt på forvaltertankegangen i Sp.

– 50 øre opp eller ned på bensinavgiften betyr veldig lite på bruken av fossilt brensel. Men tilrettelegging for produksjon av diesel på tømmerstokk ville virkelig kunne gjort en forskjell, sier han.

– Hvis vi skal lempe på avgifter, og det bør vi gjøre, tar vi det på bompengene. Det er ikke bensinprisene som er snakkisen i dag, det er ikke det som er problemet. Lastebilsjåførene i Vestfossen er opptatt av hvor mye bompenger de må betale for å kjøre et lass fra sementvarefabrikken i Hokksund til Aurskog Høland.

Advarte mot «Frp light»

Parlamentarisk nestleder Kjersti Toppe advarte i høst om at Sp risikerer å bli et «Frp light» hvis partiet går til valg på en bastant formulering om å skulle redusere bensinprisene.

– Det er ikke akseptabelt, slo hun fast overfor NTB. Toppes synspunkt var forankret i Hordaland Sp.

Også Senterungdommens leder Torleik Svelle og tidligere Sp-statsråd Terje Riis-Johansen har ifølge Aftenposten vært kritiske til flertallets klimaforslag og bedt partiet gå inn for høyere bensinpriser.

Senterungdommen vil i sitt klimapolitiske program «øke CO2-avgiften på fossilt drivstoff og øremerke midler fra avgiften til utvikling av biodrivstoff basert på norske råvarer.»

Men Arnstad er trygg på at flertallet har bred støtte blant fylkeslagene for formuleringen om at sosiale og geografiske forhold skal tas hensyn til.

Hun legger fram programkomiteens andre og siste utkast 10. januar. Nytt partiprogram vedtas på landsmøtet i mars.

 

Kjøp julegaver fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.