Fremskrittspartiets programkomité legger frem forslag til nytt partiprogram 2021-2025. Forslaget presenteres av komitéens leder Sylvi Listhaug. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Programkomiteen i Fremskrittspartiet har levert et førsteutkast til nytt partiprogram, med uenighet på 18 punkter.

De 18 dissensene er spredt over en rekke politikkområder i det 88 sider lange programutkastet, som ble lagt fram av programkomiteens leder Sylvi Listhaug tirsdag.

Forslaget skal nå ut på høring internt i partiet. Et justert utkast vil bli lagt fram på nyåret, før landsmøtet til våren vil avgjøre hvordan det endelige programmet skal se ut. Det er der ventet opphetet diskusjon om flere av dissensene.

Her er noen av sakene Frp strever med:

* Flertallet i programkomiteen vil sette den kriminelle lavalderen til 14 år. Mindretallet er imot.

* Et forslag om dobbeltstraff for gjengkriminelle, etter dansk modell, har også møtt motstand internt i programkomiteen.

* Et annet punkt som splitter, er et forslag om å redusere aldersgrensa for ordinært bilførerkort til 17 år. Flertallet går inn for dette, mens mindretallet er mot.

* Det er også enighet om komitéflertallets ønske om å videreføre kontantstøtten. Et mindretall foreslår å avvikle den.

* Det er uenighet om elbiler. Et mindretall i komiteen mener alle typer biler må likebehandles, mens flertallet åpner for å beholde noen av elbilfordelene.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂