Høyres programkomité leder, Linda Hofstad Helleland, presenterer Høyres førsteutkast til nytt stortingsvalgprogram for 2021-2025 i Studenthallen på OsloMet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Høyre lover moderat skattelette i sitt førsteutkast til nytt partiprogram. Men de store kuttene uteblir.

– De som nå hadde gledet seg til storstilte skattelettelser fra Høyre, de kan nok bli litt skuffet, sier Linda Hofstad Helleland til NTB.

Hun er leder i programkomiteen i Høyre, som nå har lagt fram sitt førsteutkast til nytt partiprogram. Der loves det kun «moderate lettelser» i samlet skatte- og avgiftsnivå.

Solberg-regjeringen har ifølge Høyre kuttet skattenivået med rundt 27 milliarder kroner siden 2014.

Men framover blir det strammere.

– Vi vet at det blir smalere budsjetter, med mindre oljeinntekter og store utgifter knyttet til klimaforpliktelsene våre. Og skal vi bevare velferden slik den er i dag, er vi nødt til å gjøre noen prioriteringer, sier Helleland.

– Derfor kommer vi ikke med storstilte nye velferdsreformer, og vi kommer heller ikke med storstilte skattelettelser, forklarer hun.

Vanskelige prioriteringer
Henrik Asheim, som har vært nestleder i programkomiteen, forteller at dette har vært noe av det vanskeligste i diskusjonene i komiteen.

– Det er mange ting som ikke står i programmet nå fordi de rett og slett koster for mye penger. Vi har forsøkt å holde igjen på de store nye reformene. Eller på skattelettelsene, for den saks skyld, sier Asheim, som er minister for forskning og høyere utdanning.

Ifølge ham har medlemmene i programkomiteen vært strenge med å ta ut punkter som de egentlig kunne vært for, men som de har sett at det ikke er realistisk å prioritere.

Noen lettelser er det likevel funnet rom for.

Programkomiteen foreslår for eksempel å innføre et jobbskattefradrag for arbeidstakere under 30 år. Samtidig foreslås det å fjerne formuesskatten på såkalt arbeidende kapital – og på sikt å fjerne formuesskatten helt.

Vil utvide alkoholsalget
Et viktig slagord i det nye programutkastet er valgfrihet.

Det gir seg blant annet utslag i forslag om å åpne for søndagsåpne butikker, alkoholsalg i butikk til klokka 23 og å holde Vinmonopolet åpent til klokka 20 på hverdager.

Flertallet i komiteen går dessuten inn for å tillate salg av alkohol på opptil 8 prosent i butikk.

Organisasjonen Actis reagerer kraftig på forslagene og fordømmer dem som et velgerfrieri som vil resultere i svakere folkehelse og mer alkoholrelaterte skader i samfunnet.

– Lavere avgifter, betydelig utvidelse av salgstidene for alkohol og åpning for salg av sterkøl i butikk er en kombinasjon som all forskning tilsier vil gi betydelig økning i konsumet. Høyre forlater med dette hovedlinjene i både sin egen og landets alkoholpolitikk, sier generalsekretær Pernille Huseby i Actis.

Sju dissenser
Det er også sju dissenser i utkastet som valgkomiteen har lagt fram.

Uenigheten gjelder blant annet avvikling av kontantstøtten og statlig nedsalg i Equinor.

– Det er noen kjente Høyre-uenigheter. Men så er det også noen nye uenigheter som har dukket opp fordi vi har utviklet politikken vår i en ny retning, sier Helleland.

Hun sender nå programutkastet ut på en bred høring i partiet. Så skal det utarbeides et andreutkast før det endelige programmet vedtas på landsmøtet i mars neste år.Bestill Kent Andersens bok om klimasaken her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.