Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik la mandag fram partiets alternative statsbudsjett for 2020. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Arbeiderpartiet vil øke skatter og avgifter med nesten 10 milliarder kroner, men lover at vanlige folk med vanlig inntekt får mer å rutte med. Frp er skeptiske.

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik la mandag fram partiets alternative statsbudsjett for 2020.

De ønsker en omlegging av skattepolitikken slik at de med inntekt over 750.000 kroner skal betale mer. De som er tjener mindre, vil få uendret skatt eller skattelette.

– De som har mest, de som har de sterkeste skuldrene, må regne med å betale mer til fellesskapet, sier Støre.

Av en total økning på 9,7 milliarder kroner, hentes 5,8 milliarder kroner fra grupper med høyest inntekt og formue. 5,3 milliarder tas ved å jekke opp formuesskatten.

Vrir på avgifter
Støre viser til flere grep som er rettet mot dem med best råd. Arbeiderpartiet vil blant annet:

  • Fjerne fradrag for individuell pensjonssparing (IPS)
  • Innføre omsetningsavgift på private helseforsikringer
  • Sette tak for momsfritak på elbiler som koster mer enn 600.000

Samtidig ønsker partiet å reversere noen av regjeringens kutt, som støtte til barnebriller, tannregulering og reduksjon i arbeidsavklaringspenger. Makspris i barnehage skal ned og fagforeningsfradrag skal opp.

– Vi sier klart ifra. Den politikken den sittende regjeringen har ført på sju år, kan ikke vi rette opp på ett budsjett. Men vi har en klar kurs, med et klart frampek mot 2021, sier Støre.

Frp: Rammer småbedrifter og pensjonister
Fremskrittspartiet mener flere av de foreslåtte endringene vil treffe vanlige folk.

– De fleste som betaler formuesskatt, er faktisk ikke superrike, mange er ganske vanlige småbedriftseiere som har formuen bundet opp i maskiner, bygninger og produksjonsutstyr. Dette er rett og slett næringsfiendtlig, sier finanspolitisk talsmann Sivert Bjørnstad.

Samtidig er det mange helt vanlige pensjonister som sitter på moderate formuer, typisk i form av bolig og sparepenger, som vil måtte plukke opp en stor del av denne skatteregningen også, sier han.

– Det er ingenting Arbeiderpartiet er bedre på enn å bruke folks penger. De klarer ikke å prioritere selv, så de ber deg åpne lommeboken din, sier Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim.

Nordsjøplan
For tredje gang inneholder Arbeiderpartiets alternative budsjett et klimaregnskap. Støre understreket at alle saker som Ap fremmer internt, nå skal inneholde en klimavurdering. Gjennom budsjettet viser de hvordan Norge kan kutte 45 prosent i ikke-kvotepliktig sektor fram mot 2030, ifølge Støre.

– Vi kobler klima og næringspolitikk tetter sammen. De må trekke sammen i sterkere grad enn i dag, sier han.

Ifølge Støre inneholder budsjettforslaget særlig to frampek som vil bli politisk stadig viktigere utover på 2020-tallet. Det ene er forslaget om en Nordsjø-plan, og det andre handler om kompetansereform for å få flere i arbeid.

Til sammen 10 millioner kroner ønsker Arbeiderpartiet å sette av til utviklingen av en Nordsjø-plan.

– Vi mener det er viktig å se tiltakene i Nordsjøen i sammenheng: Olje og gass-sektoren, utbygging av havvind, krav til supplyskip og utslippsfri flåte. I dag kommer teknologien hver for seg, men vi ønsker å samle det i én plan for å se på virkemidlene samlet, sier Støre.

Regjeringen har varslet at den vil legge fram en ny perspektivmelding neste år. Støre mener en avgjørende del vil handle om hvordan man skal sørge for å få flere nordmenn inn i arbeid og sikre kompetanseheving. Det må innføres som en rettighet i arbeidslivet at folk får oppdatering og kompetanseheving i møte med nye teknologiske endringer, mener han.

Venstre: Lureri og symbolpolitikk
Venstre kaller klimaregnskapet for lureri og Nordsjøplanen for symbolpolitikk. De har satt av 10 millioner kroner for at noen byråkrater skal sitte og pønske på fullskala utbygging av CCS (karbonfangst og -lagring), mener Sveinung Rotevatn, statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

– Dersom en faktisk skal bygge dette, må en nok slenge på minst tre 0-er til, sier han.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.